Församlingsgrundande i Region Svealand

Equmeniakyrkans församlingsgrundande arbete är en av kyrkans huvudprioriteringar och en stor satsning för vår Kyrka fram till 2025. Ungefär hälften av Equmeniakyrkans regioner i Sverige har idag pionjärråd som arbetar med frågor kring församlingsgrundande i sin region. Sedan våren 2019 har pionjärgrupp Svealand bestående av 9 personer träffats regelbundet och från Augusti 2019 arbetar Rickard Lundgren som samordnare för församlingsgrundande i vår region för att koordinera detta arbete. 

Vad är då på gång i region Svealand?

I Kil har Sannerudskyrkan blivit kontaktade av ett holländskt missionärspar som sedan några år tillbaka har semestrat på orten. När nuvarande reserestriktioner släpper kommer den här familjen i ett samarbete mellan Equmeniakyrkan och nätverket European Christian Mission, sändas till Kil församlingsgrundande arbete. Med utgångspunkt i idrottsintresse och hemgrupper vill man bygga nya kristna gemenskaper. Sannerudskyrkan har på församlingsmöte tagit ett beslut om att välkomna familjen och vara en bas och ett andligt hem för denna satsning. Var med och bed för pionjär arbete i Kil.

I Karlstad förs nu samtal i de olika Equmeniakyrkornas styrelser om en förstudie omkring församlingsgrundande arbete i staden skulle kunna vara önskvärt. Var med och bed för den här processen.    

I Örebro har stadens fem Equmeniakyrkor efter en del samtal beslutat sig för att under den kommande hösten och vintern genomföra en gemensam förstudie omkring vilka förutsättningar som finns för församlingsgrundande i staden. Pastor David Norén från Equmeniakyrkan Floda kommer anställas av Betlehemskyrkan för att leda förstudien under ett halvår. Önskan är att förstudien ska ge församlingarna svar på flera frågor, som tex; vilka församlingar kan tänkas vilja bli moderförsamlingar till pionjär projekt? Var i Örebro kan det behövas nya församlingar och var finns förutsättningar som talar för det? Vilka skulle vilja finnas med och utgöra kärngrupperna för nya församlingar/gemenskaper? Finns det kristna migrantgrupper som skulle vilja utvecklas till etablerade församlingar i Equmeniakyrkan? Var med och bed för Förstudie Örebro!

Senare i höst vill pionjärrådet genom regionen inbjuda till en inspirationsdag omkring församlingsgrundande – mer information kommer om detta!