Församlingshandledare?

Beskuren%2520bild%2520skapa%2520gott%2520liv

Att som församling jobba med sin egen självbild är angeläget. Som församling är det lätt att bli både hemmablind och fartblind. Att leva mitt i en församling, och i ett stort engagemang, kan göra att man inte ser saker som skulle behöva uppmärksammas. Att få hjälp av en röst utifrån som kan ge stöd till en församling i att se eventuellt blinda fläckar bidrar till en församlings möjlighet att jobba med sin egen självbild. Något som också öppnar upp för att i församlingen jobba med förnyelse, utveckling och växt.

Jag är nu ute och inspirerar församlingar till att gå in i utvecklingsarbete och att församlingarna i detta då ska få stöd av en församlingshandledare. Men parallellt med detta söker jag också efter församlingshandledare. Jag har några stycken men skulle behöva fler.

Om du känner någon som du vet brinner för församlingen, och dess utveckling och förnyelse, och som du tror skulle passa i en sådan funktion; då får du gärna tipsa mig. Utbildning erbjuds. Jag är helt övertygad om att det finns flera i våra församlingar som skulle passa i den viktiga funktionen som församlingshandledare.

Roger Henningsson