Publicerat 

Församlingshandledare

För att stödja den lokala församlingen använder Equmeniakyrkan församlingshandledare. De är utbildade personer som med olika redskap hjälper församlingar att leva i en utvecklingsprocess.

Många församlingar har gjort undersökningar som ”tar tempen” på församlingens liv och arbete, en slags självskattning utifrån en enkät. Med utgångspunkt från resultatet kan handledaren och församlingen bestämma vad de ska göra och vara den närmaste tiden för att kunna bli ännu mer livskraftiga.

Handledarens uppgift är inte att undervisa församlingen om vad den ska göra, snarare att hjälpa den att fullfölja vad den själv bestämt sig för, bidra med ett utifrånperspektiv, ställa frågor om blinda fläckar och inte minst uppmuntra det som fungerar och är gott.

Handledaren träffar vanligtvis en ansvarsgrupp i församlingen vid några tillfällen per år. Initiativet till att möta handledaren kommer från församlingen. Equmeniakyrkan ansvarar för att utbilda och erbjuda Församlingshandledare .

På kontaktsidan finner du församlingsutvecklarnas kontaktuppgifter.