Församlingsplantering är kul!

Ja ”kul” är kanske inte rätt ord, men nu händer det saker i Region Svealand som faktiskt känns riktigt…kul. ”Svårt” är ett annat relevant ord, för det går inte av sig själv. Just därför är församlingsplantering ett prioriterat område i Equmeniakyrkan med särskilda ramar och budget. Varför sådant fokus på att plantera församlingar tänker du kanske. Jo därför att Gud har valt att bli synlig genom Jesus Kristus och Kyrkan/församlingen är Kristi synliga kropp. Nya församlingar gör Kristus synlig för nya människor! Målet vi har är 50 nya gemenskaper till år 2025!

Så låt mig berätta lite av vad som är på gång i vår region.

Förstudie Örebro

Under våren har ”förstudie Örebro” slutförts och presenterats för de fem församlingarnas styrelser.  Förstudien som gjordes av David Norén tecknar en mycket intressant bild av Örebro som en stad med stora möjligheter och utmaningar. En förstudie är en slags omvärldsanalys som försöker besvara exempelvis: Var behövs en ny församling? Finns det människor som är villiga att arbeta med att skapa en sådan ny gemenskap? Finns det församlingar som vill bli moderförsamling? osv.

Trots att Örebro har många både äldre och nyare församlingar, uttryckte flera representanter för dessa en glädje över att också Equmeniakyrkan vill plantera nya församlingar.  Nya församlingar är ett av de mest effektiva sätten att nå nya människor och det finns gott om människor i Örebro som aldrig haft kontakt med någon kyrka.

Identifiera möjligheter

Förstudien identifierade ett flertal olika möjliga planteringar. Det visade sig också finnas människor i några olika grupper som ber om och längtar efter att få starta en ny gemenskap.  Det är fantastiskt och nog mycket mer än vi vågade hoppas på då förstudien initierades. Detta är en anledning att tacka Gud för att han kallar människor till tjänst i sitt rike.

Fokus ligger nu på att se om det kan bli möjligt för Equmeniakyrkan att ”föda fram” tre nya församlingsgemenskaper. För den som är intresserad finns förstudien att hämta på nätet. Hör då av er till oss på regionen.

I Karlstad pågår förberedelse för att göra en förstudie 2022. Sannerudskyrkan i Kil har tagit ansvar för att söka bidrag och administrera anställningen av förstudieledaren. Vi hoppas och ber att det även i Karlstad ska visa sig att Gud förberett marken och kallat människor till nya uppgifter i sitt rike.

Ansgarskyrkan i Västerås fortsätter arbetet med att starta ett Café i f.d. Centrumkyrkan. Förhoppningen är att Caféet ska bli en slags missionsstation med nya kontaktytor och framöver kanske bli utgångspunkt för ett församlingsgrundande arbete.

Mycket arbete återstår. Men vi vet att Jesus kom för att söka det förlorade och därför vet vi att han med sin Ande bistår oss då vi söker nå ut. Tillsammans i bön får vi bära det som nu växer fram och tacka Gud för de människor som han just nu kallar in i tjänst och efterföljd.

Pionjärrådet

I Pionjärrådet som ansvarar för frågor som rör församlingsplantering finns:
Rickard Lundgren, Helen Friberg, Joel Backman, Martin Lindé, Stefan Klingberg, Nicklas Lindén, Göran Kihlström. Kontakta mig Stefan Klingberg 070-603 08 35 eller Rickard Lundgren om du vill veta mer eller har frågor.

Rickard Lundgren

Rickard Lundgren

Samordnare församlingsgrundande Region Öst

0702-35 50 98

rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se