Församlingsutveckling genom Coronan?

Maskrosfrön som blåser i vinden

Corona epidemin oroar och skapar många frågor: Vad är församlingen när vi inte får mötas till gudstjänst? Hur uttrycks gemenskap och omsorg när man inte får träffas? Vad gör den här situationen med oss som människor och hur kommer församlingen att påverkas?  Detta är viktiga frågor som kan tydliggöra hur vi tänker och arbetar. Det kan tänkas att vi upptäcker att vår identitet som församling och kristna bygger allt för mycket på vad vi gör, på den verksamhet vi bedriver och de program vi anordnar.  Då behöver vi inse att vår djupaste identitet bygger på Guds Ord, att vi är Guds barn och att vi förenas genom vår gemensamma tro på Jesus Kristus. När detta är vår grund står församlingen stadigt om så än all verksamhet upphör. Församlingen förblir en levande församling och kommer ha en viktig roll så länge det finns en gemenskap av troende.  För där det finns en gemenskap av människor som tror på Jesus, kommer det finnas bön och förbön, kärlek, lovsång och hjälpande händer, förtroliga samtal om livet och tron, omsorg om varandra och vittnesbörd om vad den kristna tron betyder. Detta är snarare utryck för vad vi är som kristna och församlingar ÄR, än vad vi GÖR. VAD VI ÄR, Kristi kropp där den heliga Anden verkar, det KAN INGEN PANDEMI I VÄRLDEN TA IFRÅN OSS!

Den typ av frågor som ”Coronan” väcker liknar de frågor församlingar möter när man påbörjar en församlingsutvecklings process med handledare.
Mycket av Equmeniakyrkans konkreta arbete med att stödja församlingars utveckling och växt genom programmet ”Färdväg” ligger vilande.  En del arbete sker via träffar och utbildningar på nätet men många planerade samlingar har dock skjutits på framtiden. Men handledarna står redo att fortsätta inspirera och guida församlingar så fort möjligheter ges! Kanske Coronan och dess följdverkningar faktiskt kan hjälpa oss till utveckling och växt genom att vi inser sanningar om oss själva och vårt behov av Gud i våra liv.

Församlingar som längtar efter förnyelse och växt kommer framöver att kunna börja en utvecklingsprocess med att söka Gud i retreatens form. En speciell resurs utgörs av Sofia Sjödin och Mogens Nilsen. Mer information om denna möjlighet kommer i höst.

Har du frågor om det Färdvägsarbete ni står i, frågor kring handledare eller vad vi kan erbjuda för hjälp så hör av er till oss regionala församlingsutvecklare.

Stefan Klingberg  stefan.klingberg@equmeniakyrkan.se  070-6030835

Alf Rikner  alf.rikner@equmeniakyrkan.se    070-618 87 11