insamling pastor- diakonutbildningarna

Bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningarna | 12 mars 2023

GUD RUSTAR FRAMTIDENS
PASTORER & DIAKONER

Bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningarna

Gud kallar och rustar människor till särskilda tjänster. Med kunskap i bagaget blir det lättare att göra ett bra jobb. En del av pastors- och diakonutbildningarna finansieras av statliga bidrag, men inte allt.

Predikoövningar, terapeutsamtal, röst- och talteknik och andlig vägledning är bara möjligt om vi hjälps åt. Ge församlingens framtida pastor och diakon möjlighet till den bästa utbildningen.

Ge en gåva - logobricka

Ge en gåva till insamlingen

Tack för att du är med och stödjer utbildningarna. Din gåva gör skillnad!

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

pastor- diakonkandidater 2023

Förbönslista och brev till församlingarna

Inför bön- och offerdagen vill vi inbjuda alla församlingar att be för någon eller några av dessa personer. 

I förbönslistan finner du namn på alla pastors- och diakonkandidater i Equmeniakyrkan. Du hittar här även ett brev till församlingen som ni gärna får läsa upp i gudstjänsten. Bilden här bredvid går också att ladda ner för att användas som skärmbild under förbönsakten och gudstjänsten.

Material att ladda ner till insamlingen

Här hittar ni material att använda i samband med insamlingen till pastor- och diakonutbildningarna. Förhoppningen är att det ska underlätta er insamling.

Affisch & bilder

Affisch mockup

Affisch

En affisch att skriva ut och hänga upp på kyrkotorget. Den går också att använda i kyrkbladet.

Bilder till skärmar

Dessa bilder passar bra att visa på skärmarna i kyrkan i samband med insamlingen.

Kampanjbilder

De här bilderna går bra att använda i nyhetsbrev och på sociala medier i samband med insamlingen.

Videofilmer

Ladda gärna ner och visa filmerna i till exempel gudstjänsten eller vid andra samlingar.

Insamlingsfilm

Diakon- och pastorskandidater berättar om varför de just valt att utbilda sig samt Linnéa Lidskog, handläggare talar om varför vi behöver samla in gåvor till utbildningarna.

Predikan

Gustaf Björkman, enhetschef för ordinerade medarbetare och utbildning predikar utifrån temat ”Kallelse”.

Vittnesbörd

Pastorskandidat Patrick Abrahamsson om sin kallelse och väg till studierna.

Årsringar

Årsringar är en tidning som ges ut en gång om året av diakon- och pastorskandidaterna inom Equmeniakyrkan. Genom att köpa tidningen är du med och bygger inför framtiden eftersom hälften av intäkterna går till utbildningen. Resten går till pastorsutbildningarna internationellt.

Tidningen kostar 50kr/st + frakt.
Årsringar finns som papperstidning och som en digital version. Du kan också välja att lägga till en valfri gåva i ordern som går oavkortat till utbildningen. 

Vill du beställa ett eller flera exemplar?
Kontakta Cicci Hagevi på cicci.hagevi@equmeniakyrkan.se 
Ange antal, faktureringsuppgifter och leveransadress. 

Besök i församlingen

Våra pastors- och diakonkandidater men också personal på skolorna och personer i antagningsnämnden besöker er gärna och berättar om utbildningarna. De kan bidra genom att till exempel predika, dela vittnesbörd och svara på frågor om skolornas utbildningar.

Besök i hela Sverige

En viktig del i utbildningen för studenterna är att få se nya församlingar och sammanhang som skiljer sig från vad man kanske är van vid. Därför är det bra om kandidaterna besöker en församling som inte är deras nuvarande eller tidigare hemförsamling. Det får gärna vara ett sammanhang i en annan del av Sverige och med ett annat uttryck i gudstjänstform och liturgi än den egna hemförsamlingen.

Inget arvode

Inget arvode utgår för besöket, församlingen behöver bara betala reseersättning. Är resan lång kan gästen också behöva någonstans att sova över.

Du anmäler att din församling önskar besök vid det möte där ni uppmärksammar Equmeniakyrkans bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen via webben.

Kallelsedagar

Pastor- och diakoninsamlingen är även ett viktigt tillfälle att aktualisera kallelsen till diakon och pastor. I år sker Kallelsedagarna på Bromma Campus 25-26 mars.

Ge en gåva

Tack för din gåva, den gör skillnad för framtida pastorer och diakoner. Märk betalningen med ”POD”.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286