pastor diakon bön och insamling

Bön- och offerdag för

Pastors- och diakonutbildningarna

13 mars 2022

Vill din församling ha besök av en student eller någon annan från skolorna?

Våra pastors- och diakonkandidater men också personal på skolorna och personer i antagningsnämnden besöker er gärna och berättar om utbildningarna. De kan bidra genom att till exempel predika, dela vittnesbörd och svara på frågor om skolornas utbildningar.

Besök i hela Sverige

En viktig del i utbildningen för studenterna är att få se nya församlingar och sammanhang som skiljer sig från vad man kanske är van vid. Därför är det bra om kandidaterna besöker en församling som inte är deras nuvarande eller tidigare hemförsamling. Det får gärna vara ett sammanhang i en annan del av Sverige och med ett annat uttryck i gudstjänstform och litturgi än den egna hemförsamlingen.

Inget arvode

Inget arvode utgår för besöket, församlingen behöver bara betala reseersättning. Är resan lång kan gästen också behöva någonstans att sova över.

Du anmäler att din församling önskar besök vid det möte där ni uppmärksammar Equmeniakyrkans bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen via webben.

Film med en hälsning från studenter och personal

Nu har vi en helt nyproducerad film om utbildningarna på 2,5 minuter som passar att visa i den digitala gudstjänsten.

”…och som Jesus sa:
Ju fler kockar desto sämre soppa.”

Ja, utbildning är viktigt.

Med en bra utbildning blir det lättare att skilja på ett ordspråk och vad som faktiskt står i Bibeln. För att inte tala om det som också är viktigt: Att kunna förmedla Guds ord, förstå omvärlden, fatta rätt beslut i svåra situationer och möta människor med olika bakgrund och i olika livssituationer.

Vi behöver investera i framtiden genom att se till att våra blivande pastorer och diakoner får den utbildning som de själva och församlingarna behöver. För med kunskap i bagaget blir det lättare att göra ett bra jobb.

Var med och utbilda nya pastorer och diakoner

I början av mars är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningarna. En del av utbildningarna finansieras av statliga bidrag, men inte allt. Predikoövningar, terapeutsamtal, röst- och talteknik och andlig vägledning är bara möjligt om vi hjälps åt att finansiera den.

Ge framtida pastorer och diakoner chansen att bli sitt bästa jag och växa i Jesu efterföljd.  Var med och utbilda nästa generation medarbetare!

Din gåva & förbön betyder mycket!

Ge en gåva

Ge en gåva via Swish eller Bankgiro till för att göra utbildningarna möjliga.

(Märk betalningen med ”POD”)

Swish: 900 32 86 | Bankgiro: 90 03 28-6

Swish pastor och diakon

För att få tillgång till originalfilerna till er digitala gudstjänst, var vänlig skicka ett mail till lina.bronson@equmeniakyrkan.se

Årsringar-21

Beställ Årsringar

Årsringar är en tidning som ges ut en gång om året av pastorskandidaterna inom Equmeniakyrkan. Genom att köpa tidningen är du med och bygger inför framtiden eftersom hälften av intäkterna går till utbildningen. Tidningen kostar 50kr/st + frakt.

Kanske kan det vara en fin hälsning till personer i riskgrupp som inte kan komma på gudstjänst som tidigare?

Årsringar finns som pappertidning och som en digital version. Båda versionerna beställs genom att maila: cicci.hagevi@equmeniakyrkan.se

Papperstidning: Ange antal, faktureringsuppgifter och leveransadress. Tidningen kostar 50kr/st + frakt.

Digital tidning: Ge gärna en frivillig summa till insamlingen.

kallelsedagar 2021

Kallelsedag och öppet hus

Det här är även ett viktigt tillfälle att aktualisera kallelsen till diakon och pastor. I år sker det digitalt via en Kallelsedag den 20 mars och via skolornas Öppet hus 19 och 22 mars 2021.


Kontaktpersoner

Linnea Lidskog

Linnéa Lidskog

Handläggare medarbetarrekrytering pastorer, kontaktperson THS

08-580 032 25

linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se