Elever vid pastors- och diakonprogrammen framför en tegelvägg

Bön- och offerdag för
pastors- och diakonutbildning

Förbered herdar och tjänare!

Ordet pastor kommer från latin och betyder herde och diakon betyder tjänare på grekiska. Jesus använder herdar och tjänare som förebilder för hur en ledare ska vara.

Därför utbildar och utrustar vi människor som har en särskild kallelse till just dessa uppdrag. På uppdrag av Equmeniakyrkans församlingar.

Den 8 mars 2020 firar vi Bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen. En del av utbildningen finansieras av statliga bidrag men inte allt. Predikoövningar, terapeutsamtal, röst- och talteknik, andlig vägledning och mycket mera behöver vi hjälpas åt att bekosta.

Bön- och offerdagen är därför ett tillfälle när vi får vara med och förbereda nästa generations ledare i våra församlingar; herdar och tjänare.

Framsida - Årsringar 2020, Hoppets väg

Årsringar

Årsringar är en tidning som ges ut en gång om året, i samband med bön och offerdagen för pastors- och diakonutbildningen, av pastorskandidaterna inom Equmeniakyrkan. Genom att köpa tidningen är du med och bygger inför framtiden eftersom hälften av intäkterna går till utbildningen.

De församlingar som vill ha besök är välkomna att höra av sig. Vi tar inget arvode när vi kommer. Besöken kan även ske någon annan söndag än den 8 mars.

Vi som gärna kommer på besök är pastors- och diakonkandidater, lärare, rektorer och personal på skolorna samt ledamöter i antagningsnämnden. När det gäller pastorskandidaterna predikar de gärna. Så är det även med flera av diakonkandidaterna, medan andra medverkar med vittnesbörd eller en hälsning från skolan. Flera av oss som gärna kommer är beredda att berätta lite mer om utbildningarna vid kyrkkaffet och svara på eventuella frågor.

Datum

Insamlingsdagen är 8 mars 2020 men du kan skänka pengar hela året.

Ge din gåva

Ge din gåva i kollekten, Swish eller via Bankgiro (90-konto).
Märk betalningen med ”POD”.
Swish: 900 32 86
Bankgiro: 90 03 28-6

Material

Kallelsedagar

Det här är även ett viktigt tillfälle att aktualisera kallelsen till diakon och pastor. Två veckor efter bön- och offerdagen är det Kallelsedagar på Campus Bromma (THS och Bromma folkhögskola). Datumen är 27-28 mars 2020.

Besök i församlingen

Hela Sverige

Vi brukar säga att diakon- och pastorskandidaterna helst inte ska medverka i sina egna hemförsamlingar eller församlingar där de varit medlemmar. Det är en viktig del av utbildningen att få se nya församlingar som man inte haft kontakt med tidigare. Gärna i en annan geografisk del av Sverige, med ett annat fromhetsmönster och i en annan storlek än den egna hemförsamlingen.

Inget arvode

Ni behöver inte betala något arvode utan endast reseersättning. Är resan lång kan gästen också behöva någonstans att sova över.

Boka ett besök

Vi kan inte lova att vi kan ordna något besök, men vi ska göra vad vi kan, och ju förr ni hör av er desto större chans är det att vi kan komma. Ni bokar oss genom att maila till Rune W Dahlén, på rune.w.dahlen@ths.se. Rune har under hösten avslutat sin tjänst som handläggare för medarbetarrekrytering i Equmeniakyrkan. Men han finns kvar som timlärare på THS, och i den tjänsten ansvarar han för kontakten mellan församlingarna och kandidaterna inför bön- och offerdagen.

Berätta gärna i mailet om vilken typ av besök ni vill ha. Önskar ni predikan eller information eller både och?

Nya platser

I första hand prioriterar vi besök i de församlingar som inte hade tidigare läsår. Församlingar som har pastorer eller diakoner i Vägledningsåret har mindre chans att få någon, och likaså de som under läsåret har någon pastorskandidat på VFU, Verksamhetsförlagd utbildning. Helst vill vi komma till församlingar som inte fått besök på länge.

Kontaktpersoner

Linnéa Lidskog

Linnéa Lidskog

Handläggare medarbetarrekrytering pastorer, kontaktperson THS

08-580 032 25

linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se

Marie Lindholm

Marie Lindholm

Handläggare medarbetarrekrytering diakoner, vägledningsåret

08-580 031 83

marie.lindholm@equmeniakyrkan.se

Ge en gåva - logobricka

Toppbild: foto Maja Floberg