Gemensam utbildning för mötet med människor på flykt

I höst startar ett treårsprojekt där landets kyrkor ska utbildas inom migration och integration. Migrationsverket anslår via en EU-fond drygt 3,6 miljoner kronor till utbildningen. Satsningen heter ”#Värme” och innebär utbildningsdagar på 20 platser runt om i landet. Utbildningarna innehåller bland annat asylrätt, information om svenskt mottagande och psykosocialt stöd. Sveriges kristna råd håller samman projektet med pedagogiskt stöd från studieförbunden Bilda och Sensus.

Läs mer