Globala veckan: EHAIA (KVs HIV/Aidsprojekt i Afrika)

Observera

Denna text publicerades första gången den 25 november, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Många unga i olika delar av Afrika upplever en stor press, inte minst genom sociala medier, att involvera sig i sexuella relationer, droger och alkohol, trots att man kanske inte alltid vill.

Det finns låg kunskap om den enskildes rätt att säga nej, inte minst för flickor och unga kvinnor. I många delar är det också ett problem med sexualiserat våld och våldtäkt mot barn och hbtq-personer.

Kyrkorna arbetar tillsammans genom EHAIA-programmet, som Equmeniakyrkan är med och stödjer, med att skapa trygga rum (safe spaces) där människor får hjälp att bearbeta trauman från att ha blivit utsatta, eller att prata om svårigheter med att säga nej mm.

Dessa trygga platser bryter gamla nedärvda och praktiserade tabun och ser istället hur människor kan bli upprättade och nå en större medvetenhet om sexualitet och identitet.

Vi ber för unga människor i Afrika och för kyrkans arbete att skapa trygga rum som bryter tabun och ger förutsättningar för upprättelse.