Globala veckan: Kina

Equmeniakyrkan har sedan lång tid tillbaka kontakt med kristna i Kina där situationen drastiskt försämrats för alla religiösa grupper. Särskilt alarmerande är situationen i den autonoma regionen Xinjiang (tidigare Östturkestan).

I Xinjiang arbetade svenska missionärer fram till 1938 och genom det arbetet finns alltjämt i Sverige ett stort intresse för området och den muslimska minoriteten uigurerna. Dessa är nu satta under hård press av den kinesiska regimen och enligt uppgifter så finns ungefär 1 miljon av Xinjiangs 10 miljoner uigurer i omskolningsläger i Kina.

Även på andra håll i Kina har svårigheterna ökat, där har kyrkor förstörts eller korsen tagits ned från kyrkorna.
Samtidigt arbetar kyrkorna outtröttligt vidare med gudstjänster, teologisk utbildning och sociala insatser.

Frågan om uigurernas och andra religiösa minoriteters situation lyfts också på det internationella planet via FN och EU och bilaterat från olika länder. Där kan även Sverige spela en roll genom de kontakter och det engagemang som finns i samhället i stort och inom kyrkorna.

Vi ber för situationen och människor i Kina. Vi ber också om vishet i att stödja och vara röstbärare.