Grunddokument för GF-kyrkan

Teologisk grund för GF-kyrkan och och Stadgar för GF-kyrkan utgör tillsammans Grunddokument för GF-kyrkan.

Ny version av Teologisk grund för GF-kyrkan
Idag (fredag 11/2) publiceras en ny version av Teologisk grund för GF-kyrkan utifrån de nästan 100 olika synpunkter som inkommit från församlingar och enskilda. Dessutom har GF-styrelsen arbetat med texterna. Nu skall samfunden reagera på texterna och utifrån deras reaktioner kommer det i mitten av mars, ca, läggas upp nya versioner.

Kommentarsmaterialet som ligger sist i dokumentet är de samma som i den tidigare versionen av dokumentet. Vi återkommer snarast med uppdaterat kommentarmaterial.

Läs dokumentet: Teologisk grund för GF-kyrkan, version 2011-02-11 (pdf) >

.

Förslag till stadgar för GF-kyrkan
Ett nytt förslag till stadgar för GF-kyrkan ligger också klart:

Läs och ladda ner: Förslag till stadgar för GF-kyrkan, version 2011-02-11 (pdf) >

Till Stadgeförslaget finns, på samma sätt som till Teologisk grund, en kommentardel i slutet av dokumentet som visar något om hur vi resonerat.

.

Kommentera
Framförallt när det gäller stadgar inbjuds du och din församling att kommentera innehållet i dokumentet, då denna möjlighet inte funnits tidigare. Använd kommenteringsfunktionen nedan!

Vill du kommentera den nya versionen av den teologiska grunden,
går det bra att göra det här >

/Lasse Svensson
Processledare
Gemensam Framtid

 

Uppdatering:

Den teologiska grunden och stadgarna har uppdaterats till slutgiltiga förslag. Dessa ligger med i bildarmöteshandlingarna, vilka finns att hämta här >