Grundkurs för samverkan med polisen

Rikspolisstyrelsen utbildar tillsammans med Svenska kyrkan, Gemensam Framtid och Stockholms katolska stift:

Diakon/pastor/präst

som är beredda att arbeta i samverkan med polisen vid svåra händelser, meddelande av dödsbud, samtalsstöd till polisanställda och annan verksamhet.

Rikspolisstyrelsen utbildar tillsammans med Svenska kyrkan, Gemensam Framtid och Stockholms katolska stift:

Diakon/pastor/präst

som är beredda att arbeta i samverkan med polisen vid svåra händelser, meddelande av dödsbud, samtalsstöd till polisanställda och annan verksamhet.

Utbildningsmål
Efter utbildningen skall deltagarna känna till polisens organisation, regelverk, arbetsmetoder och arbetsvillkor, samt
förutsättningarna för medverkan i polisens arbetsuppgifter.

Kurstid och plats
Kursperiod 1, 11-14 mars 2013 vid Rosersberg, Stockholm.
Kursperiod 2, 14-17 okt 2013, plats meddelas senare.

Mellan de två veckorna genomförs fem dagars praktik på polismyndighet. Rikspolisstyrelsen bokar kurs och logi och står för dessa kostnader.

Kostnaden för deltagaren utgörs av ev resekostnader.

Behörig sökande
Diakon/pastor/präst som innehar tjänst i samfund, och som utöver sin  grundutbildning genomgått dokumenterad vidareutbildning i själavård.

Ansökningshandlingar
Handlingarna finns att hämta på www.kyrka-arbetsliv.se

Ansökan skall vara inne senast 1 nov 2012.

Upplysningar
Gemensam Framtid, Göran Bjerhem, polispastor i Göteborg: 0707-103 053
Rikspolisstyrelsen, Ann Marklund: 010-563 95 73
Polismyndigheten Stockholm, Johan Heed: 0733-315 248, 010-563 72 26
Svenska kyrkan, Katarina Tingström: 0703 -729 909, 010-563 76 71
Stockholms Katolska stift, Sebastian Torvald Jansson: 08 – 714 84 17