Gud är så stor för mig!

Enligt Equmeniakyrkans förbönskalender ber vi denna vecka för Kina.

Under den här tiden på året förväntar sig stora delar av den buddistiska världen att de avlidnas andar återvänder till vår värld och att man därför behöver blidka och ge dem respekt så att de inte ska vända sig mot de levande. Mycket av detta ses fortfarande som en levande verklighet och är en del av den buddistiska kulturen.

Inför den här veckans förbön för Kina får vi ett vittnesbörd från Jenny som här på försommaren blev klar teologie doktor och som har en nyckelroll på det teologiska seminariet i Wuhan som Equmeniakyrkan stödjer. I slutet av juni tog 32 pastorsstudenter examen på Zhongnan Teologiska Seminariet och gick vidare för att tjäna olika församlingar.

Jag heter Jenny. När jag var 15 år kom min mamma till tro på Jesus, innan dess hade hon dyrkat andar men dessa andrar gav ingen frid till min familj. Min pappa hade gått bort när jag var 11 år vilket hade lett till att mamma och jag var väldigt ledsna.  Det var i samband med detta som en släkting delade evangeliet och min mamma kom till tro. Från och med då gav hon upp alla andar och omvände sig till Jesus.

När mamma såg behoven i kyrkornas började hon be att jag skulle ge mitt liv till Gud. Jag fick upplevde många saker och jag upptäckte vad Guds kallelse betydde för mig och jag följde den. Jag började studera på Zhongnan Teologiska Seminariet och tjänstgjorde sedan i St. Michael Church. Efter 5 år flyttades jag in på seminariet och började där som lärare.  Pastor Wang och pastor Ge uppmuntrade mig att fortsätta studera för att höja min akademiska nivå. Genom Guds försorg och tack vara att Equmeniakyrkan stöttade mig de tre år jag studerade på THS(EHS) i Stockholm kunde jag 2014 ta en masterexamen i teologi. När jag var klar återvände jag till Wuhan och fortsatte att undervisa på seminariet och 2019 blev jag ”dean”. Parallellt med mitt arbete har jag mellan 2015-2020 på fritiden och sommarsemestern läst in en doktorsexamen i Teologi på Taiwan Baptist Theological Seminary.  I juni i år fick jag äntligen ta emot min teologie doktorsexamen. Jag fortsätter att arbeta på seminariet i Wuhan och som frivillig tjäna jag, varje söndag, den lokal församlingen. Gud är så stor för mig!

Jenny skickar med följande förbönsämne. Be för Hubei kyrkor och Zhongnan teologiska seminarium. I juli och augusti kom en andra våg av Covid-19 till städerna Nanjing, Wuhan, Suzhou med fler. En del av områden i dessa städer stängdes och i många kyrkor slutade man att träffas. Det är nu utmanande för många pastorer att starta upp arbetet i kyrkorna igen. Må Gud hjälpa och välsigna dessa kyrkor.