Gudrun Svensson åker till Kongo

Observera

Denna text publicerades första gången den 3 december, 2015. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Gudrun kommer att i sitt arbete som missionär utgå från vår samarbetskyrka CEC och vara bosatt i Luozi men också ha kontakter med CEBU i en helt annan del av landet. Gudrun besökte kontoret i Alvik under veckan och vi fick höra lite om planerna med att hon utifrån sin bakgrund som barnmorska ska börja med att kartlägga behov av utbildning/fortbildning för sjuksköterskor. Ett möjligt tema att ta upp i utbildningen skulle kunna vara hiv och aids. Vi samtalade om Equmeniakyrkans stöd direkt till samarbetskyrkorna men också via Kyrkornas Världsråds arbete för att stärka församlingar, pastorer, medicinsk personal m fl i bl a Kongo. Ett 3-årigt projekt med Sida-medel har nyligen godkänts.

Kvinnor i samtal om hiv och aids
Kvinnor i samtal om hiv och aids

World Aids day 1 december

Tisdagen den 1 dec har utnämnts till den internationella aidsdagen. Målet är att utrota aids före 2030 men det finns många utmaningar på vägen: Hälften av alla som har hiv testar sig inte, så många som 17 milj behöver ännu tillgång till behandling, det finns fortfarande utbredd okunskap, stigma, genusorättvisa och våld i hemmet m.m. som försvårar arbetet. Det gäller att pastorer och kyrkoledare kan övertygas om vikten av att prata om dessa svåra frågor så att församlingar kan bli ännu bättre läkande och tillåtande miljöer. Ett beprövat sätt inom kyrkan är kontextuella bibelstudier, att utgå från människor och berättelser i bibeln för att sedan prata om vad det betyder i det samhälle vi lever i idag. Gudrun kommer att ha kontakt med Kyrkornas Världsråds regional anställde i Kinshasa för att ta del av metoder och material som kan spridas ytterligare.

Ezra arbetar med hiv och aids för Kyrkornas Världsråd i Afrika
Ezra arbetar med hiv och aids för Kyrkornas Världsråd i Afrika

16 days of activism against gender-based violence

Många trosbaserade Internationella organisationer har förenat sig i en kampanj från 25 november (den Internationella dagen mot genderbaserat våld) till den 10 december (dagen för Mänskliga Rättigheter) för att lyfta upp just våld mot kvinnor. Kampanjens tema i år är utbildning av barn och unga kvinnor för att stärka deras kunskap om sina möjligheter, politiskt, ekonomiskt och socialt. Skolor och andra platser för utbildning måste bli skyddade miljöer för unga kvinnor. Alldeles för ofta är de inte det.

Thursdays in Black

Equmeniakyrkan har med jämna mellanrum lyft Kyrkornas Världsråds kampanj för en rörelse av kvinnor och män som vill stoppa våldet mot flickor och kvinnor. Det synliggör vi genom att bära svart på torsdagar. Just nu när människor på flykt undan våld och orättvisor söker värme och gemenskap i vårt land känns detta angeläget att uppmärksamma. I områden av krig och konflikter är övergrepp mot kvinnor och barn extra vanliga. Du kan läsa mer om TiB på vår hemsida. (Sök på Thursdays in Black eller klicka på den svarta knappen på första sidan så kommer du till mer information).

Genom den internationella insamlingen i december kan du vara med och bidra till egeninsatsen för arbetet mot hiv och aids i bl a Kongo. Varmt tack för ditt bidrag!

 

Els-Marie Carlbäcker – Handläggare för projektsamverkan med Kyrkornas Världsråd