GUDS FÖRSAMLING HAR INGEN PAUSKNAPP

dag hammarskjölds BAckåkra

I våra församlingar tar vi stort ansvar för att vara i funktion i dessa märkliga tider. Men väldigt mycket av vår traditionella verksamhet får nu genomföras på annat sätt. Barn- och ungdomsarbetet fortsätter i de flesta fall ungefär som planerat. Sommarens aktiviteter blir förstås mycket annorlunda!
I Regionrådet har man gjort en inventering av hur församlingarna arbetar under våren och vi har fått in rapporter, korta eller långa, från 73 av våra församlingar! Här följer några förkortade exempel från dessa många rapporter.
Kanske kan de vara till hjälp när sommarens och höstens liv ska planeras.
Så läs, ta som goda exempel och fundera vidare hur det ser ut just hos er. Dela gärna era berättelser om sommarens verksamhet – i församlingen med gudstjänster, sommarhem, läger och annat.
Följ också den information som kontinuerligt uppdates om coronatid på www.equmeniakyrkan.se

Holmedal-Sundstabyn. Vandringsgudstjänster. Dagliga och kortare betraktelser på Youtube. Knytfika. Websända inspelade gudstjänster men också direktsända. Andakt  över nätet andakt varje kväll. Var fjortonde dag erbjuds bibelstudium ”ordet kring bordet”.

Västra Fågelvik: Gudstjänst i skogen.

Östervallskog: Pastorn författar varje vecka ett brev som tillställs medlemmarna via epost, vanlig post eller direkt i handen.

Årjäng: Kyrkan öppen för bön, meditation och ljuständning måndag – fredag kl 18-19. Ringer regelbundet medlemmar i riskgrupp. Erbjuder praktisk hjälp och hembesök ”på trappen”.

Arvika: Dagliga websända andakter. Vandringar med upphängda betraktelser under påsk och andra högtider i samtliga motionsspår i Arvika

Svanskog/Mo: Fortsatt ungdomsarbetet och passat på att göra fint i och runt kyrkan.

Molkom: Begravningar sker utomhus med elpiano och ljudanläggning. Dessa streamas på internet så att man kan vara med utan att vara på plats.  

Skåre: Lunchpromenader i skogen varje vecka. Alla äldre kontaktade av anställda tillsammans med diakonala gruppen. Praktisk hjälp för de som är i riskgrupp. Sammanträden hålles utomhus. Fler utskick än vanligt via mejl. Man kan säga mycket om repet men nu har vi många mejladresser!

Tingvallakyrkan Karlstad: Digitala gudstjänster varje söndag och morgonbön på onsdagar. Dessa är öppna för fysiska besök men då noga med avstånd och antal. Diakonen ordnar parkfika för äldre. Konfirmationshögtiden flyttas till början av hösten.

Skattkärr: Varje onsdag kl 16-18 Våffelcafe utomhus. Glest mellan bord och besökande . Vi är iförda handskar och servar vid sittande bord. Nu tar vi, på begäran, också fram lakan för att riva och rulla till bandage till Kongo. Går ju utmärkt att göra utomhus – om vädret tillåter.

Säffle: Behovet av att vara hållbara i längden när vi nu ”går runt” på ett decimerat antal personer som får göra i stort sett allt, har föranlett att vi nu planerar för hur sommaren skall kunna bemannas. Gudstjänstfirandet fortsätter, men kommer att spelas in i förväg.
Mest adekvat fokus nu är att göra något annat tillsammans med varandra och andra som hjälper oss  att se och reflektera över vad vår församling är i bemärkelsen kyrka.

Fagersås: Friluftsgudstjänster och pilgrimsvandringar.

Kristinehamn: Prövat vandringsgudstjänst med  stationer för bibelläsning och sång. Fungerade trots då kallt och blåsigt väder, men vi fortsätter.

Köping: predikningar spelas in som ljudfiler och används på söndagarna samt mailas ut till medlemmarna

Ansgarskyrkan Västerås: Gudstjänsterna sänds via webb och endast med de medverkande närvarande. Många möten sker digitalt. Även genomfört församlingsmöte med hjälp av digital teknik så att de som inte kunde vara fysiskt närvarande ändå kunde delta och rösta. Den jättestora körverksamheten sker så att några finns på plats i kyrkan och andra deltar via webb.

Trosa och Tystberga: Svårighet är kollekterna minskar under denna tid. Tidigare kampanj att månatligen ge fasta bidrag via bg o swisch har blivit viktig stomme i vår ekonomi som vi nu aktualiserar.

Nyköping: Många ensamma och boende på hem fick ett kors och en hälsning inför påsken. Skickar brev till de vi misstänker inte har tillgång till mail eller sociala medier.

Strängnäs: De som har möjlighet samlas på söndagarna till gudstjänst, ljudet spelas in och läggs ut i efterhand för dem som sitter isolerade. Gudsjänster firas nu utomhus i när vädret tillåter, detta för att minska smittspridning och för att synas och sprida hopp och glädje i kyrkans närområde.

Runtuna: Församlingen lånar ut sin pastor under denna tid till skolan där man menar att han gör bäst nytta. 

Vingåker: Bildat telefonkedja så att församlingens äldre medlemmar kontaktas varje vecka. Finns med i kommunens kris – och samordningsgrupp där vi varje vecka stämmer av med varandra.

Örebro – Betania, Betel, Betlehem, Haga och Vasa i Örebro: Erbjuder gemensamt varje vardag ”Dagens tanke” och webb gudstjänst varje söndag.

Fjugesta: Möts till bön i kyrkan varje dag. Webb-gudstjänster då man även firat nattvard.

Ekeby: Ungdomsgrupperna fortsätter men med utomhusaktiviteter istället för inomhus. Uppmärksammar att många  arbetar inom vården och äldreomsorgen och kommer i direkt kontakt med Coronasjuka.

Sköllersta: Öppen kyrka med andakt på söndagar kl 10. Dessutom  bön och promenad på tisdagsförmiddagar

Kumla: Kyrkan öppen varje dag för bön och meditation, kl. 11-13 måndag till lördag och kl. 09.30 – 12 på söndagar samt torsdagar kl. 18-19.  Lyssna på stilla musik…sitta tyst.. prata med någon eller be tillsammans. 

Hallsberg: Friluftsgudstjänster på söndagar kl 10 om vädret tillåter.