”Gudstjänstens texter och traditioner” IT-baserad distanskurs ht 2016

Observera

Denna text publicerades första gången den 8 mars, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Gudstjänstens texter och traditioner, 7.5 hp
IT-baserad distanskurs ht 2016 med två obligatoriska träffar 9 sept och 9 dec.
Sista ansökningsdag: 15 april 2016.

I gudstjänsten firar kyrkan söndag efter söndag den verklighet i vars ljus deltagarna kan leva och tolka världen: Kristi uppståndelse. Detta firande kallas internationellt för liturgi, ett grekiskt ord som betyder ”folkets verk”. Genom liturgins läsningar, böner, sånger och handlingar levandegörs Kristi uppståndelse och andra för tron viktiga händelser och personer.

I den här kursen ges av bred belysning av liturgi i historia och nutid inom olika kristna traditioner. Kursen ägnas åt ett urval texter som har använts och används i gudstjänsten. Samtidigt ges en orientering om olika utvecklingslinjer i de olika liturgiska traditionerna fram till de nya handböckerna som nu är aktuella i Sverige. Equmeniakyrkans eller Svenska kyrkans eller annan kyrkas handbok analyseras och värderas i relation till de traditioner i vilka de tillkommit.

Efter kursen förväntas studenten:

• kunna redogöra översiktligt för västlig och östlig liturgis utveckling genom tiderna

• kunna förstå och analysera olika uttrycksformer som är avgörande för liturgins mening

• presentera en egen underbyggd tolkning av en nutida handbok i relation till liturgiska traditioner.

Mer information om anmälan, behörighet och examination hittar du här.