Hagerius: Det är gåvorna som är det ­stora med julens glada bud

Jul är en högtid där givande är centralt. Det har sin grund i kyrkoåret, även om givandet har kommersialiserats så att det inte särskilt mycket påminner om det egentliga skälet till gåvorna. Generositet och givande är en fundamental hållning i kristet liv, något vi påminns om genom julens budskap och texter. Det är därför naturligt att det är under denna period som Equmeniakyrkans insamling till internationell mission pågår.

Om givande skriver biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius i veckans Perspektiv.