Hagerius: Det finns fler elefanter att adressera i kyrkorummet

Det hör till ledarskribentens uppgift att beröra och uppröra. Med de få tecken som ryms på en tidningssida är det svårt, för att inte säga omöjligt, att bidra med djuplodande analys. En allt för nyanserad text blir dessutom ointressant och leder inte vidare i samtal. Detta hör till formen.

I veckans Perspektiv, i Sändaren, skriver biträdande kyrkoledare Joakiim Hagerius om att de finns fler elefanter i Equmeniakyrkan, hur vi talar om och med varandra och att vi kan bättre än så här.

Varje vecka skriver våra kyrkoledare Lasse Svensson, Karin Wiborn, Joakim Hagerius och Equmenias generalsekreterare Carin Dernulf om frågor som de tycker är viktiga just nu under rubriken Perspektiv i tidningen Sändaren.