Hälsning från vår kyrkoledare i Region Öst

Händer som håller en blomma.

Dags att kliva fram!

Älskade församlingar i Region Öst av Equmeniakyrkan.

Hela vår värld är satt under press och vi är inget undantag!
Många av oss är oroliga och rädda för vad som kan och ska hända med oss själva, vår hälsa, vår familj, våra barn, våra äldre, vår ekonomi, vår församling, vår framtid, vår värld och vi ska ha respekt för situationen och följa myndigheternas riktlinjer och restriktioner. Vi ska ta ansvar för dem som är i riskgrupper och be för människor i sjukvård, omsorg, skola och samhällsuppehållande tjänster.

Men nu är det inte dags att dra sig undan, utan tid att kliva fram!

Vi tror på Hoppets Gud! Vi tror på en Gud som inte sover, som inte har övergivit. Vi tror på en god Herde som leder oss och som vandrar med oss i de mörkaste dalar och mörkret har inte övervunnit honom! Hans käpp och stav tröstar oss!
Vi ska ha respekt för situationen, vara visa, men inte låta rädsla och fruktan styra oss, utan ha blicken fäst på Jesus och se vad han kallar och leder oss till i denna utsatta tid.

Var uppfinningsrika, frimodiga och kärleksfulla! Omorganisera, omstrukturera och var församling på ett nytt sätt! Våga pröva nya vägar, nya former att mötas i lovsång, förbön och tillbedjan och omsorg. Öppna upp er kyrka för andakt, samtal, ljuständning och bön och jag tror det kommer öppnas dörrar från oväntat håll för oss att gå in genom också.
Följ riktlinjer och restriktioner, men hitta vägar till varandra och till dem som är utsatta och ensamma i er närhet!

Vem är din nästa? Den du kan hjälpa?! Det finns massor av behov och vi kan möta många av dem som församling och gemenskap. Fäst blicken på Jesus, hans kärlek riktad mot din nästa och siktet på framtiden! Gråt med dem som gråter och gläd er med dem som gläder sig. Gud kommer leda oss igenom!

Det här är ett tillfälle då församlingen har möjlighet att visa kärlek – inte bunkra för egoistiska bruk, utan vara generösa. Ge som gåva vad du har fått som gåva! Vi ser många exempel på att detta sker i våra församlingar och jag vill bara uppmuntra er andra att också ta ett kliv fram – givetvis med respekt och vishet för situationen.

Apg 2:14 ”Då steg Petrus fram…”

Jag tror att där helig Ande tar sig in och vidrör, där tar sig församlingen ut för att vittna, älska och leda människor även genom denna svåra och trånga passage i vår värld.

Sida vid sida omslutna av Gud!

Allt gott!
/Peter Bernhardsson, regional kyrkoledare region öst av Equmeniakyrkan