Hälsning och rapport från kyrkostyrelsen

Kerstin Enlund, ordförande kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsens ordförande Kerstin Torkelsson Enlund skickar en hälsning och rapport från kyrkostyrelsens sammanträde den 22-24 oktober 2021.

Under mötet behandlades bland annat frågor som färdplan och verksamhetsplaner, uppföljning av årets kyrkokonferens och utvärderingen av kyrkoledarvalsprocessen från förra årets konferens.

Tre nya ledamöter hälsades välkomna, Margret Josefsson, Per Ansgar och Sandra Melin. Andreas Möller som varit ledamot sedan bildandet av Equmeniakyrkan och Hani Ghattas som valdes in 2015 avtackades.