Hälsning och rapport från kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsens ordförande Kerstin Torkelsson Enlund skickar en hälsning och rapport från kyrkostyrelsens digitala sammanträde 7-8 maj 2022.

Det var många frågor på agendan och här kan du läsa en sammanfattning och få inblick i ett antal av frågorna.

Styrelsen har ytterligare ett sammanträde innan sommaruppehållet och möts därefter i anslutning till kyrkokonferensen i augusti.