Hälsning och rapport från kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsens ordförande Kerstin Torkelsson Enlund skickar en hälsning och rapport från kyrkostyrelsens sammanträde den 27-28 mars 2021.

Under sammanträdet togs det upp flera saker, bland annat sammanfattades 2020 och man diskuterade en ny organisationsstruktur, den internationella genomlysningen, framtiden och nästa Kyrkokonferens.