Han som kommer

Vi lever i ankomstens tid. Jesus har kommit, kommer nu och skall komma. Är det möjligt att leva med alla de tidsdimensionerna samtidigt. Hur kan Jesus komma till oss när han redan finns mitt ibland oss? Det går säkert att hitta ett djupsinnigt teologiskt-filosofiskt svar på den frågan, men jag tänker inte ens försöka här.

Erfarenheten att Jesus finns hos oss och samtidigt är den som kommer oss till mötes, tror jag ändå att vi kan intuitivt bekräfta. Jesusnärvaron är inget som vi kan behärska eller förfoga över. Den är dynamisk och undflyende. Jesus bor i våra hjärtan, kommer till oss där två eller tre är församlade, hans kropp utges för oss i nattvardens gåvor och han ”besöker” oss ibland på ett särskilt sätt.Den dynamiska ständigt kommande Jesusnärvaron är adventstidens firningsämne. Låt oss glädja oss över hans ödmjuka ankomst för länge sen, hur han kommer till oss i måltidens gemenskap och se fram emot att hans frälsande och återställande advent i den framtid som kommer allt närmare.

Per Westblom