Hänger inte alltid slut och början ihop?

Publicerat 

I Sverige har ni snart vår och livet i naturen börjar på nytt att spira. Här i Thailand har vi studenttider på våra elevhem, där oftast studenter upplever att livet äntligen börja spira.

I lördags var det dags att fira 6 nya högskole- och universitetstudenter på elevhemmet i Chiang Mai. Dessa ungdomar är fortfarande första generationen av akademiker i sina familjer. Deras föräldrar är för det mesta småjordbrukare i byar på landet.

Det var nog också den sista studenthögtiden på elevhemmet i Chiang Mai. Tomten köptes in för snart 30 år sedan och sen dess har många elever kommit och gått, med stöd från Sverige. Men nu ska det alltså ta slut.

För dessa avgångselever börjar något nytt. De ska börja använda sina kunskaper i jobb. Vi hoppas att många kommer kommer tillbaka till sina karensammanhang och kan hjälpa dessa samhällen att växa och ta bra hand om sina invånare.

För de elever som bor på elevhemmet idag men ännu inte tagit sina examina hoppas vi det ska bli ett nytt elevboende under den lokala pwokaren-församlingens och -distriktets regi.

Med ett vikande budgetstöd från Sverige och svårigheter att få in tillräckligt med pengar från församlingarna här i Thailand så vill stipendie- och elevhemsprojektet lägga ner elevhemmet i Chiang Mai och försöka denna andra lösning. Projektet hoppas att stipendiestödet från EQ-kvinna kan fortsätta till eleverna, så de kan avsluta sina studier. De hoppas också på detta sätt kunna fortsätta ge stipendier till nya elever, där så behövs.

Samtidigt är vår trogna ”spindel i nätet” för detta projekt, Ladda, på väg att ”gå i pension”. Vad nytt som väntar henne och vilken ny person som kommer ta vid efter henne får ni gärna vara med att be för. Ladda har nästan alltid funnits i detta projekt, så det kommer bli en stor förändring.

 

Elevhemmen i Maesariang och Sop Moey fortsätter som tidigare. Dessa elevhem stödjer framförallt grundskole-elever från åk 4 till åk 12.

 

Otto Ernvik

Missionär

Chiang Mai