Hiroshima-bomben har slagit ner i våra hjärtan

Observera

Denna text publicerades första gången den 1 april, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vi i japanresegruppen har nu varit några dagar i Hiroshima och blivit starkt berörda av det som hände här 1945, hur minnena och effekterna ännu lever kvar och hur detta måste påverka oss idag i arbetet för en fredskultur.

Vi hade förmånen att möta direktören för fredsmuseet och två överlevare. Bilderna från sönderbrända kroppar, en stad totalt jämnad med marken etsar sig fast (bilderna ovan är före och efter detonationen. Nedan från sönderbränd kropp och skadade människor som samlas efter explosionen).

Fredsträdet vars planta planterades i askan efter staden 1945, liksom fredsbågen men kistan med alla namnen påminner om att detta aldrig mer skall få ske. Ett av de allra starkaste informationerna fick vi av direktören Steven Leeper som berättade att bomben troligtvis inte alls släpptes som en nödvändighet för att få slut på kriget – ty det höll ändå på att ta slut – men att USA drog ut på krigsslutet för att hinna släppa bomben eftersom man ville testa den. Om detta är helt eller delvis sant så är detta ett grovt krigsbrott. Den 3 maj skall stormakterna mötas för att samtala om ett eventuellt nytt nedrustningsavtal. Då avgörs världens framtid – mot kärnvapenavrustning och en möjlig fredligare värld, eller mot en utveckling mot djungelns lag där den starkaste dominerar och styr de andra, men osäkerhet och politiska och religiösa extrema grupper som inte skyr att använda kärnvapen om de får möjlighet. Bed för mötet 3 maj! ( Nedan Hjördis Andersson med Keiko, en av överlevarna. Till höger Direktören Steven Leeper)