Regnoväder orsakar stor förödelse i västra Japan

Publicerat 

 

Bil som välts av vattnet

Där Odafloden och Takahashifloden möts ligger Mabi, en stadsdel som tillhör Kurashiki i västra Japan. 1972 drabbades området av översvämning och sen dess har risken fortsatt varit stor att vattennivån vid en regnperiod återigen skulle stiga och orsaka liknande skada. Till nästa år var ett omfattande renoveringsarbete inplanerat som skulle avleda vattnet i ytterligare ett flöde. Men renoveringen kom ett år för sent.

Årets regnperiod överraskade Okayamaborna som historiskt varit förskonade från naturkatastrofer som annars är vanliga i Japan. Värst drabbades Mabi. Vattennivån i Takahashifloden var så hög på grund av allt regn att vattnet från Odafloden inte kunna rinna ut i den utan vände tillbaka i en bakström. Tillsammans med vattnet som flödade över från den betydligt större Takahashifloden blev belastningen för hög och flodbanken brast. Vattnet forsade ut och dränkte inom kort en halv stadsdel. Vattnet nådde uppemot fem meter.

Flodbank som rasat

46 personer miste livet när de fångades i sina hem, och siffran väntas stiga när fler saknade hittas. Även Hiroshima drabbades hårt av de kraftiga regnen och många begravdes under lermassor. Trots att regnet upphört är risken fortfarande hög för jordskred. Omkring 180 personer bekräftas ha omkommit i årets regnperiod och flera saknas ännu.

Nu har det klarnat upp och vattennivån har sjunkit vilket underlättar militärens evakuerings- och sökarbete. Samtidigt är det över 30 grader varmt. Mabiområdet är avstängt för obehöriga, men förnödenheter som frivilliga samlar in lämnas till kommunhusen och delas ut till behövande. Även församlingar har samlat in gummistövlar och handdukar och trasor för att torka upp lera. I stadsdelar med tillträde hjälper många till med att rengöra hus som fyllts med lera och bråte.

Kibi kyrkan lördag kväll och söndag morgon

Equmeniakyrkans  båda samarbetskyrkor i Japan, Japanska förbundskyrkans (NSKK) och Japanska Baptist unionens (JBU) samlar för tillfället in rapporter från församlingarna i de drabbade områdena för att bilda sig en uppfattning av hur omfattande skadorna är i respektive område och för att kunna strukturera hjälparbetet som förväntas bli långsiktigt. JBU har en församling i Hiroshima och fem församlingar på öar i inlandshavet som också påverkades av de kraftiga regnen. Många av JBU:s församlingsmedlemmar i Hiroshima har fått sin åkermark förstörd, men rapporterar inga dödsfall. NSKK:s församlingar i Okayama är också förskonade från dödsfall men har medlemmar som fått in vatten i sina hus.

Tillsammans med den kristna organisationen JIFH (Japan International Food for the Hungry) och en sammanslutning av protestantiska kyrkor i Okayama län ser NSKK över möjligheten att bygga upp ett hjälpcenter i Okayama. Församlingarna har tidigare varit med och stöttat drabbade i Tohoku efter flodvågskatastrofen 2011 och efter jordbävningen vid Kyushus västkust 2016. Nu erbjuds de hjälp från församlingar i dessa områden.

Ihopsamlat bråte

Skolor hölls stängda när de värsta regnen kom, och trafiken är fortfarande påverkad med inställda tåg. Det finns också en rädsla för vad ytterligare regn kan innebära för redan drabbade regioner då tyfonsäsongen ännu inte är över. Risken för jordskred är fortfarande stor. När jorden sköljs bort från bergen lösgörs stenblock som orsakar stor skada när de faller.

Nu infinner sig frågan hur det kom sig att så många inte lyckades ta skydd. Samtidigt diskuteras om varningssystemen varit tillräckliga. Japan som är ett härdat land vad gäller naturkatastrofer har ett väl utvecklat varningssystem. Men de kunde inte förutse bakströmmen som orsakade att vattnet inom ett ögonblick steg två meter och därefter ännu mer.

Ett långt återuppbyggnadsarbete återstår. Människor har evakuerats till idrottshallar och andra kommunala byggnader. Tillfälliga bostäder ska byggas och det kommer även behövas organiserad matbespisning.

Församlingar samlar förnödenheter till drabbade

Vid de tidigare förödelserna i Tohoku och Kyushu fanns församlingar i dessa områden som med stöd utifrån direkt kunde finnas till för de drabbade. I Mabi finns ingen kristen församling, och på landsbygden är motståndet mot kristendom ofta starkt. För kyrkorna som finns i områden runt omkring innebär det nu att bygga förtroende. Kyrkan kan fylla en viktig funktion inte minst genom att sträcka ut en hand, lyssna och förmedla hopp. Erfarenheten från Tohoku visar att drabbade långt efteråt kan uppleva depression.

Frivilliga lastar ur hjälpsändningar

Japan har under de senaste åren drabbats hårt av naturkatastrofer. Men det har fört med sig att de kristna samfunden i Japan närmat sig varandra. Genom samarbetet för människor i nöd suddas gränser ut och för många är det den väg Gud visar på nu. Precis som i övriga samhället ökar antalet äldre medlemmar och många församlingar i landet saknar yngre generationer. ”Om dessa kyrkor ska växa på nytt måste de starkare församlingarna hjälpa till, även över samfundsgränserna”, säger en pastor och tillägger: ”Jesu önskan är att vi ska bli ett. Ensamma kan vi inte göra något, men om vi samarbetar går det.”

Eva Larsen

Equmeniakyrkans missionär för Japan

  • Be för de drabbade!
  • Be för Equmeniakyrkans  båda samarbetskyrkor i Japan, Japanska förbundskyrkans (NSKK) och Japanska Baptist unionens (JBU) strävan att göra en insats för de drabbade.
  • Be för en större enhet mellan kyrkor i Japan.