Högtid och fest i Lycksele

Observera

Denna text publicerades första gången den 8 september, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Lycksele-14bDet var högtid och fest i Lycksele Missionskyrkan i söndags (7/9) när två nya pastorer välkomnades.

Elina och Oskar Skarin togs båda emot och kommer tillsammans med nuvarande pastor Agneta Lidström (som minskar sin tjänst till 50 %) att förstärka församlingens arbete. Elina kommer direkt från THS och kommer till att börja med att arbeta 50 % i församlingen och avsluta en del studier på den andra halvan. Oskar har under senaste åren haft en tjänst i Knivsta missionsförsamling men är nu anställd på 100 % med inriktning Barm och ungdom i Lycksele.

 

Tillsammans med styrelsen fick Oskar och Elina träna på samarbete genom att göra en tårta ihop
Tillsammans med styrelsen fick Oskar och Elina träna på samarbete genom att göra en tårta ihop

Församlingen som under ett par år nu sökt efter förstärkning, inte minst på barn och ungdomssidan, var naturligtvis oerhört glada för denna lösning och har varmt tagit emot sina nya pastorer. I sitt välkomsttal betonade Klas Johansson att allt talar för att det är nu är ”Guds tid” för församlingen.

Det var extra intressant vid installations- och välkomstakten eftersom Oskar, som ordinerades för drygt ett år sedan skulle installeras i sin tjänst. Medan Elina, som tillhör den första årskurs som nu går in i Vägledningsåret och därför ordineras först kommande år, skall installeras först kommande år. Hon mottogs därför denna gång genom en ”enklare” välkomstakt och varefter det blev gemensam förbön för dem båda.

Som region är vi glada över att få ytterligare två pastorer till oss och välkomnar dem varmt in i arbetet i Lycksele och till Region Nord.