Hur har församlingar svarat på remissen?

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 november, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Många församlingar lämnade svar på remissen på hemsidan. Vi har samlat svaren i ett excell-dokument som du kan ladda ner här >

I dokumentet är information om vem som lämnade svaret och vilken föramling svaret kommer ifrån borttagen.