I eftersviterna av flytt och omorganisation

Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige har ju skapat en ny kyrka: Gemensam Framtid, och mycket har hänt under de gångna månaderna som förklarar, men kanske inte fullt ut ursäktar tystnaden på bloggen. I det tumult som följer en omorganisation av den här storleken blir resultatet ofta att ordinarie arbete hamnar åt sidan och i stället ligger fokus på att försöka bringa ordning i kaos och förvirring. SMK:s kansli har flyttat till Ekumeniska Centret i Alvik, Missionskyrkans arkivsamlingar bor tills vidare kvar på Tegnérgatan men har ingalunda sluppit undan ett visst mått av kaos och förvirring.

I juni påbörjades på bred front genomgång och utvärdering av de enorma mängder material som finns gömda i Missionskyrkans källarutrymmen på Tegnérgatan (en genomgång och utvärdering som i skrivande stund drygt fyra månader senare fortfarande pågår). Vi har utöver arkivmaterial hittat militära nödlivsmedel från 1987, kongolesiska parasitpreparat, gamla Remington-skrivmaskiner, bland mycket annat.

Inte jättegott.

 

Möjligheten att koppla upp sig mot internet, att skriva ut papper och att komma åt vårt arkivförteckningsprogram har kommit och gått under sommaren, men efter några om och men (och med tålmodig hjälp av IT-avdelningen; tack!) lyckades vi få till lösningar som fungerar. Vi har i någon utsträckning kunnat fortsätta ordna och förteckna, svara på forskarförfrågningar, och till och med ta emot Sändaren på besök vid ett överlämnande till Etnografiska museet!

Katarina hanterar pressen.
Se Sändaren nr 39/2012 för resultatet!

 

Parallellt med att försöka få en del av den ordinarie verksamheten att fortgå har vi planerat och diskuterat, mejlat och läges-pejlat, pratat och tjatat, och resultatet av det hela blir att en del av källare och gatuplan byggs om för att inhysa Missionskyrkans arkiv och dess många, många handlingar och föremål. Under veckan som gått har tak och väggar i källaren målats vita och det är en gigantisk skillnad från förut. Nästa steg kommer bli att flytta rullhyllor till den del av källaren vi kommer få kalla vår, och förhoppningsvis kommer vi i början på nästa år kunna flytta ner med allt det material vi har på plan 5!

Före.
Så här såg det ut innan processen påbörjades.

Under. Så här ser det ut i skrivande stund.

 

”Efter-bilder” och vidare lägesrapporter utlovas!

Framöver kommer Tidsperspektiv handla om Gemensam Historia, det vill säga fortsatt tillgängliggörande och förvaltning av en stor del av svensk frikyrkohistoria.