I pandemins spår

Enligt Equmeniakyrkans förbönskalender ber vi för världen.

Människor runt om i världen lider på olika sätt av pandemin och dess konsekvenser, av sjukdomen, men också av hur olika restriktioner slagit. Många dör fortfarande, dels av Covid 19 men också till följd av just det som hänger ihop med restriktioner.  

Fattigdom, hunger och sjukdom har tyvärr ökat igen i världen. Många av våra samarbetskyrkor kämpar också med detta. I Ecuador har kyrkan fått stänga en skola i ett utsatt område i storstaden Guayaquil, på grund av stora ekonomiska problem i pandemins kölvatten, för att nämna ett exempel. Liknande problem finns i andra samarbetskyrkor.

Från Equmeniakyrkans sida ser vi fortlöpande över hur vi kan hjälpa till, med till exempel hjälp av vår katastroffond. I Indien pågår just nu ett stort utbrott just i det området där vår samarbetskyrka har sitt center. Flera pastorer har dött, däribland samfundets, sedan många år, biträdande ledare och samfundets kassör. Flera andra är idag sjuka. Också i Kongoländerna har pandemin krävt liv, om än i något mindre utsträckning.  

Vi ber att kyrkorna i världen ska kunna vara bärare av hopp och kunna ge både tröst och praktisk diakonal hjälp. Vi ber att vi tillsammans med våra samarbetskyrkor ska kunna sprida uppståndelsens ljus och det hopp påsken talar om. Vi ber särskilt för sjukvården i våra samarbetsländer, där kyrkorna i många fall är viktiga aktörer. Vi ber att nödvändiga resurser ska finnas för att kunna utföra ett bra arbete.