Inbjudan till Interfaith Harmony Week

Ljus i ljusbärare

Den 2 februari bjuder Sveriges interreligiösa råd in till panelsamtal om religionsfrihet och utmaningarna som finns kring det i samhället idag. Samma dag är det ljusmanifestation i sociala medier för att uppmärksamma veckan.


Läs mer om de planerade aktiviteterna på Sveriges interreligiösa råds webbplats och på deras Facebook-sida.