Diakonins månad – inspirationsdag och material

Under många år har äldre personers psykiska (o)hälsa varit förbisett. Kroppen har varit i fokus och vi har haft svårt att ta till oss att mormor är inte bara är en supermormor utan kan också vara en mormor som super. Vi möts 4 sept 2018 i Uppsala domkyrka.

Observera

Denna text publicerades första gången den 7 juni, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Materialet för Diakoninsmånad 2018 är klart. Klicka här för att läsa mer.

Här nedan kan du också läsa om en inspirationsdag för Diaknins månad som arrangeras 4 september 2018 i Uppsala.

Psykisk (o)hälsa och åldrande
Inspirationsdag – 4 sept 2018

Under många år har äldre personers psykiska (o)hälsa varit förbisett. Kroppen har varit i fokus och vi har haft svårt att ta till oss att mormor är inte bara är en supermormor utan kan också vara en mormor som super. Att inte se den psykiska ohälsan på grund av ålder är inte att tillerkännas sin egen berättelse om sitt eget liv. En djupt existentiell fråga och där vi alla kan bidra till ett gott liv.

Föreläsare

Susanne Rolfner Suvanto, leg. sjuksköterska och fil.mag. i pedagogik. Hon har bland annat varit politiskt sakkunnig på Socialdepartementet, utredare på Socialstyrelsen, projektledare på SKL, vårdchef och kvalitetsuppföljare. År 2015-2017 var hon regeringens utredare för en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Tider

Den 4:e september börjar vi dagen kl 9.30 i Uppsala Domkyrka där vi både får se en utställning på temat psykisk ohälsa och lyssna kort till Domprost Annica Anderbrandt.
Efter besöket i Domkyrkan går vi vidare till Missionskyrkan där vi dricker förmiddagskaffe.
kl 10.30-11.45 ges en introduktion till Diakonins månad 2018
Kl 11.45-13.15 Lunch på egen hand
13.15-16.15 Seminarium med Susanne Rolfner Suvanto på ovanstående tema
Dagen avslutas med kort andakt med Anders Weiryd, ärkebiskop emeritus.

Anmälan

Anmälan till hjordis.lundmark@svenskakyrkan.se senast den 24 augusti. Anmälan om allergier eller annan kost.

Kostnad för dagen: 100 kr betalas in på bg 681-0410 eller via Swish till 123 055 32 63. Märk inbetalningen ”Seminarium Diakoni”.