Internationella aidsdagen

Observera

Denna text publicerades första gången den 2 december, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Den 1 december tänker vi särskilt på alla de som drabbas av aids. Varje dag smittas i världen 6000 personer och 35 miljoner lever med viruset. Ca 4000 dör i aids varje dag, många barn blir föräldralösa. Det drabbar inte bara människor långt borta utan också här i vårt land. Under 2013 har 461 nya fall av hiv rapporterats i Sverige, de flesta i storstäderna.

För några veckor sedan besökte jag östra Afrika och deltog bl a i en konferens om hiv och aidsarbetet Equmeniakyrkan ger stöd till genom Kyrkornas Världsråd. Ett 40-tal deltagare från 3 länder delade erfarenheter för att sprida kunskap vidare på bästa sätt så att spridningen av hiv och aids stoppas. Det blev många nära berättelser. Flera levde själva med sjukdomen.

mormödrar

Vi mötte också en grupp äldre kvinnor, mormödrar, som har tvingats ta hand om sina barnbarn sedan deras föräldrar dött i aids. Att uppfostra barn i en ny tid kräver ny kunskap, inte minst om förändrade mans- och kvinnoroller men också kunskap om hiv så att nästa generation inte drabbas lika illa.

Atupele, en ung kvinna berättar sin historia:

Atupele YWCA

– Jag förlorade min mamma i aids när jag var liten och växte upp med min mormor och morfar. Han försökte alltid lösa konflikter hemma genom att samtala och är min största förebild. Jag studerar nu politik på universitet. Utbildning ger självkänsla. För att nå unga behövs sexualundervisning i skolan och att kyrkan är en ”safe space”, en plats att våga prata om det svåra och inte dömande.

På min fritid är jag volontär för YWCA och möter många unga kvinnor som kommer för råd och hjälp. Det är tid för flickor att säga nej, att våga tala för sig! Att känna sig uppskattad för den de är. Många stannar i ett förhållande med inslag av våld för att de inte har något alternativ. Jag önskar att fler ville leva en större dröm än att bli någon annans fru.

barn

Fakta från FNs senaste Afrikarapport:

  • Merparten av hiv-smittade i Afrika finns i östra och södra delarna. Det handlar om ca 2 miljoner barn. Siffrorna ökar dock p g a att fler överlever, inte för att fler insjuknar.
  • Mest utsatta är unga kvinnor varför arbetet bör fokusera på dem.
  • Sex som betalningsmedel är vanligt, t ex för ett mål mat.
  • Övergrepp sker mest av män i arméuniform.
  • Sexarbetarnas kunder finns också i kyrkorna.
  • 45 % av alla hälsofaciliteter drivs av trosbaserade organisationer i många länder. Dessa är därför en viktig målgrupp för information.

Många biståndsgivare har minskat sitt stöd till arbetet mot hiv för att det på många håll finns tecken på att spridningen planat ut. Kyrkornas roll är stark i många samhällen vilket ger dem en särskild roll att bidra till ökad kunskap och ändrat beteende. Equmeniakyrkan vill därför fortsätta sitt stöd i de sammanhang vi finns där församlingar kan vandra med människor som drabbas, skapa en atmosfär av öppenhet och bidra till att hela individer och familj.

Nästa vecka berättar vi mer om Equmeniakyrkans engagemang mot hiv, i Musikhjälpen som sänds dygnet runt i P3 och SVTPlay direkt från Uppsala. Det är Radiohjälpens insamling som i år har tema hiv och aids. Du kan också läsa mer om Kyrkornas Världsråds arbete och vårt stöd här.

Els-Marie Carlbäcker