Internationella nyhetsbrevet feb -20

Tack!

Ett stort tack å våra samarbetskyrkors vägnar till alla er som har engagerat sig i vinters insamling till vår gemensamma internationella mission. Både under församlingsbesöken, som många av oss på internationella enheten har gjort, och genom det vi har sett via sociala medier har visat ett stort engagemang från många församlingar. Vi har nu facit för året 2019 och då ser vi att det som församlingarna och enskilda har bidragit till den internationella missionen har ökat +14% jämfört med 2018. Det är första gången som det händer på flera år! Det inger också ett hopp om att så småningom ta igen det vi har tappat sedan 2015. Glädjande är att det kom in många bidrag även innan insamlingsperioden. Missionen sker året om. Låt oss tillsammans hålla den här trenden. Bön framför allt, men även engagemang och bidrag behövs fortlöpande!

Stöd via er secondhandverksamhet

På många orter i Sverige har våra församlingar koppling till secondhandverksamhet eller driver egna secondhandbutiker. Vi har idag kontakt med ca 25 församlingar i Sverige, som stödjer vår gemensamma internationella mission genom sin secondhandverksamhet. Vi vill komma i kontakt med fler församlingar med liknande verksamhet. Kontakta oss gärna, så att vi kan tala mer om hur vi skulle kunna samverka tillsammans för vår gemensamma mission. 

Kontakta Anna Carin P Stenbeck, internationell handläggare och kontaktperson för secondhandbutiker.
anna-carin.p.stenbeck@equmeniakyrkan.se

Senaste nytt om missionärer

Andreas och Christine Linevåg med sina tre barn Lovis, Tilde och Laban var utsända till Nicaragua. Pga den interna konfliktsituationen inom samarbetskyrkan så har familjen inte kunnat återvända. I början av året avslutade de sina tjänster som missionärer.

Gunilla Eliasson har arbetat som missionär i Ecuador i snart fem år. Hon och hennes man José Vargas kommer till Sverige i mitten av mars för ett hemmaår.

Andrea och Petter Hermansson med barnen Natanael och Alicia har varit i Sverige på hemmaår och återvänder i slutet av mars till Ecuador för fortsatt tjänst där.

David och Jesica Eriksson med barnen Nathanael, Cessia och Benajas första period som missionärer i Kongo-Kinshasa närmar sig sitt slut. I vår kommer de hem till Sverige. De är fortsatt anställda till sista juli.

Tack Gud för att du rustar människor till tjänst för dig både här och där! 

Träffa missionärer på kyrkokonferensen

Vid årets kyrkokonferens i Malmö, 21 – 23 maj, kommer nästan alla Equmeniakyrkans missionärer att vara med på plats. Kom dit och ta chansen att samtala med våra missionärer!

Få besök

Missionärerna som återvänder till Sverige kommer gärna och besöker era församlingar. Det gör också gärna missionsinspiratör Karin Åkesson som fortsätter sin tjänst på halvtid till och med sista januari 2021.
Boka ett besök av missionärerna, Karin eller någon annan på den internationella enheten. Det kan vara medverkan i gudstjänst, samtal med styrelsen, en tonårskväll. Ja, det finns nästan inga gränser. Kontaktuppgifter finns här.

Inspireras via podd

I samband med den senaste insamlingsperioden så lanserades ”En podd om internationell mission”. Vad är mission? Vem jobbar med mission? Varför ska vi som kyrka ägna oss åt mission? Det är några av frågorna som du får svar på i vår poddserie. Hittills finns det sex poddavsnitt och fler kommer. Du hittar den där poddar finns, t ex iTunes Podcaster, Spotify eller här.

Kalendarium

4 april i Karlstad – En dag om arbetet i Belarus/Vitryssland. Information, samtal och erfarenhetsutbyte. Kostnad 100 kr. Anmälan senast 26 mars till ing.marie.arkbro@gmail.com