Internationella nyhetsbrevet mars -22

Ukraina Update

Just nu upptas våra tankar av det som händer i Ukraina. Som kyrka söker vi vägar för att kunna hjälpa det ukrainska folket, både de som har flytt undan kriget och de som finns kvar i landet. Vi söker de allra bästa kanaler för att kunna hjälpa till. Inifrån Ukraina uppmanar kristna från olika samfund framför allt till ständig bön. Mitt i allt förmedlar Baptistunionen, som är ett av de största protestantiska samfunden i landet, en känsla att Gud finns med. Den 2 mars skrev de på sin hemsida: ”Mot den dramatiska bakgrunden ser vi hur Gud kommer till Ukraina. Det visar sig genom otroligt många berättelser. För tredje dagen stormar det på Svarta havet, så att Ryssland inte kan landsätta trupper.”

Den ukrainska baptistunionen har flyttat sin ledning från Kiev till staden Lviv i västra Ukraina. Utanför staden har man en sambandscentral där man samordnar humanitärt stöd. En del väntar redan vid gränsen. Det finns en beredskap för att ta in förnödenheter från grannländer. Dessa förnödenheter behövs för arbetet med de många internflyktingar i landet.

Sedan finns de många flyktingarna som har lämnat Ukraina. Många finns i Polen men också Moldavien, som är ett litet land som inte har många resurser, har tagit emot en hel del människor.

Redan under de första 7 dagarna av kriget i Ukraina registrerade inrikesdepartementet i Moldavien att över 85000 ukrainska medborgare korsade deras gränser, och flyktingströmmen fortsätter kontinuerligt. Det lilla landet är det fattigaste landet i Europa och myndigheterna är överväldigat och har svårt att hantera situationen. Organisationen Beginning of Life (BoL) och de evangeliska kyrkorna i Moldavien var snabbt ute med att sätta igång hjälp. BoL har redan väl upparbetade erfarenheter med hjälp- och traumaarbete och de är redan igång med ett samarbete med myndigheterna och har skrivit kontrakt för användning av lokaler.

Genom Europeiska baptistfederationen ger vi stöd till Baptistunionen i Ukraina, som arbetar med att ta hand om internflyktingar i landet men även med att hjälpa människor vidare ut ur landet. I samarbete med staten kan man ta emot nödhjälpstransporter in i landet. I detta arbete bidrar Equmeniakyrkan med finansiellt stöd till matrationer, hygienpaket, kuddar och täcken samt värmekällor till tillflyktshusen.

Det första stödet från Equmeniakyrkan har nu nått fram. Men behoven kommer att öka framöver, vår insamling pågår. Tack till alla som redan har bidragit och vi är glada för alla som vill vara med och stötta detta arbete! Framför allt manar våra syskon i Ukraina oss till förbön. Vi ska heller inte glömma att be för våra trossyskon i Ryssland!

Annat missionsnytt

Under februari sände vi ut volontärer till båda Kongoländerna, i Brazzaville till att arbeta med vår humanitära organisation ASUdh och i Kinshasa för arbete med hälsovård. Tillsammans med de senare åkte även den första av våra nya missionärer ut till Kongo Kinshasa, Tilda Jönsson. Senare i mars följer familjen Kiese och då åker även familjen Bun till Thailand.

Med de första volontärerna är vårt nya missionsvolontärprogram igång nu. Samtal pågår redan med fler intresserade. Be gärna för detta nya program.

En procent för världen

Equmeniakyrkan ställer sig bakom bl.a. Diakonias kampanj inför valet för att bibehålla biståndsmålet på 1% av BNI, dvs Sveriges samlade inkomst. Mer info om hur du kan engagera dig: kontakta unni.jonsson@diakonia.se

Gerard Willemsen,
chef för internationella enheten