Internationella nyhetsbrevet våren 2019

Lasse Svensson överlämnar en minnesplakett till pastor Zhang Qisheng i Songbu.

Kina utbildar pastorer
Under hösten besökte en delegation vår samarbetskyrka i Hubeiprovinsen i Kina. Bland annat besöktes det nya teologiska seminariet, som nu nästan är färdigbyggt med stöd från bl.a. Equmeniakyrkan. Man hoppas kunna öka antalet studenter från 150 till 800 så småningom. I höst hoppas man också kunna flytta undervisningen till den nya platsen. Seminariet fyller en viktig funktion, eftersom kyrkan växer och det är brist på pastorer. Zhong Nan Teologiska Seminariet utbildar pastorer till många provinser i centrala Kina.

Det gjordes även ett besök till staden Songbu. Där dödades, för 125 år sedan, två av Missionsförbundets missionärer, Otto Vikholm och Anders Johansson av en folkmobb. Först fem år senare återvände SMF till staden och den kyrka som byggdes är nu nyrenoverad. I den ägde en minnesstund rum tillsammans med lokala representanter och en minnesplakett överlämnades också.

Christine Linevåg i farten som sjuksköterska i Bilwi. Här är hon på hembesök.

Missionärer utresta
Nu är missionärerna som nämndes i förra brevet på plats. Dvs familjen Eriksson i Kongo Kinshasa, familjen Sundberg i Brazzaville och familjen Linevåg i Nicaragua. I Nicaragua har vi inte haft missionärer på många år. Familjen finns i staden Bilwi, i den delen av landet som främst befolkas av miskito-folket och de börjar nu arbeta på kyrkans vårdcentral i staden. De är verkligen efterlängtade av sina nya kollegor och kyrkan.

Trepartsmöte i Brazzaville i februari. Viktigt att vi kan arbeta tillsammans som tre kyrkor.

Kongo Brazzaville
I februari träffades representanter för Equmeniakyrkan och Missionskyrkan i Norge och Evangeliska kyrkan i Kongo. Mötena handlade om flera av våra gemensamma projekt och om situationen i kyrkan i Kongo. Just nu förbereder vi en större insats i Pool-regionen. Där har det varit en period av oro och våldsamheter kring det tidigare presidentvalet. Nu behövs en återuppbyggnad och ett fredsarbete. Vår missionär Anne Sundberg förbereder detta tillsammans med kyrkans folk i Kongo.

Vitryssland
13 april, Kungsör, en heldag om Vitryssland. Församlingar i Vitrysslandsnätverket men även andra intresserade är varmt välkomna! Info cecilie.larsen@equmeniakyrkan.se

Insamling
För att kunna genomföra alla projekt som många församlingar och individer bidrar till, och för att kunna utveckla relationerna med våra samarbetskyrkor i närstan 30 länder och kunna fortsätta sända ut missionärer behöver vi resurser. Vi behöver medarbetare som kan följa upp projekten, vi behöver kunna bistå våra samarbetspartners och vi behöver kunna finansiera utbyten av olika slag. Därför är vår insamling viktig. Därför är det också bekymmersamt att den årliga internationella insamlingen har minskat så mycket de senaste åren.

Vi har ännu inte resultatet av den insamling som var i dec/jan men preliminärt verkar den vara i nivå med fjolårets. Vi behöver komma upp i tidigare siffror, runt 17 miljoner. Vi har lyckats täcka upp minskningen under ett par år men det kommer inte att gå i förlängningen. En så pass mindre budget kommer att få kännbara konsekvenser, i form av avslutade samarbetsprojekt, färre missionärer och minskat stöd. Nu låter 17 miljoner mycket men det är inte mer än att varje församling skulle behöva bidra med ca 400 kr per medlem och år!

Därför vill vi vädja till församlingarna att någon gång under året när det passar, göra en extra insamling eller lokal kampanj till vårt gemensamma arbete internationellt. Det är vårt gemensamma arbete det handlar om, som vi har beslutat om tillsammans på kyrkokonferensen.

Naturligtvis är alla vi som arbetar på Internationella enheten villiga att hjälpa till och besöka er. Dessutom finns det andra i vårt nätverk som kan tala om vårt arbete. Låt oss tillsammans göra ett extra ryck och visa att vi vill stå samman med våra vänner i andra länder! Och tänk på att varje litet bidrag spelar roll!

Gerard Willemsen,
chef för internationella enheten