Internetplattform med material om Religionsfrihet

Publicerat 

Idag, den 6 mars, lanseras i FN i Genève en internetplattform med material om Religionsfrihet. Bakom detta står det Nordiska Ekumeniska Nätverket för Religions- och Övertygelsefrihet – NORFORB. Det bildades för något år sedan och SMR och Equmeniakyrkan finns med. 75% av världens befolkning lever i länder där religions- och övertygelsefriheten är kraftigt beskuren, trots att detta är en grundläggande rättighet fastställt av FN redan på 1940-talet. Syftet med nätverket och med plattformen är att ge information om religionsfriheten och vad den innebär och även ge konkreta verktyg för utbildning av diplomater, ambassadfolk, beslutsfattare och kyrkfolk m.fl. som kommer i kontakt med olika religioner i Sverige och internationellt. Materialet finns att hämta på www.forb-learning.org. Här finns flera mycket användbara filmer och dokument om religionsfrihet. Så småningom kommer även bibelstudiematerial att finnas att ladda ner.