Intervju med Walter och Gunnel Persson

Samuel Grahn, medlem i Immanuelskyrkan i Halmstad har intervjuat Walter och Gunnel Persson, som båda är 92 år gamla och tidigare missionärer i Kongo. Walter var efter åren i Kongo, bland annat Svenska Missionsförbundets Yttre missionens sekreterare 1976-83 och missionsföreståndare 1983-93.

Related Agenda 2030 Goals

With "Att ha rätt till hälsa och liv" we contribute to the following global goals for sustainable development.