Invigning av forskningsprojektet CIMK

I onsdags var det uppstart och Invigning av forskningsprojektet Centrum för integration, mångfald och ledarskap, CIMK. På invigningen på Enskilda Högskolan Stockholm, EHS, medverkade forskare och församlingar.

Syftet med CIMK är att undersöka församlingars och samfunds arbeten i mångfaldsområden. Projektet genomförs i samarbete med Equmenia och Equmeniakyrkan. Arbetet kommer att ske nära församlingar och föreningar för att tillsammans lära oss mer och utvärdera dagen mångfaldsmiljöer.

Läs mer här och kontakta gärna Joseph Sverker (lektor EHS) och Magnus Sternegård (projektledare Equmenia). Projektet sträcker sig över tre år, med förhoppning om fortsättning.