Isarael / Palestina

Gud i dag ber vi för Israel och Palestina. Vi ber om en fredlig återstart av ekonomin efter pandemin. Vi ber för alla dem som förlorat arbete och bostad i pandemins spår. De som kanske varit tvungna att flytta utan något tydligt mål. Vandra med dem och ge dem hopp. Immanuel – Gud med oss.