Jenny Dobers invald i WCRC-styrelse

I förra veckan möttes den europeiska grenen av Reformerta kyrkornas världsgemenskap (WCRC) i Budapest. Viktiga dagar ur Equmeniakyrkans perspektiv där, bland annat, vår regionala kyrkoledare Jenny Dobers valdes in i den europeiska grenens styrelse.

I förra veckan möttes den europeiska grenen av Reformerta kyrkornas världsgemenskap (WCRC) i Budapest. Viktiga dagar ur Equmeniakyrkans perspektiv där, bland annat, vår regionala kyrkoledare Jenny Dobers valdes in i den europeiska grenens styrelse. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med frågor som rör migration  och att se över de ekumeniska relationerna till andra kyrkliga organisationer i Europa.

I Budapest presenterades även en rapport kring kyrkornas migrationsarbete. Från Equmeniakyrkan har Emanuel Furbacken varit med och arbetat tillsammans med representanter för kyrkor i hela Europa. Rapporten kartlägger teologi och praktik som de reformerta, kongretionalistiska och förenande kyrkorna i Europa alla står bakom. Rapporten finns att läsa här och är rekommenderad läsning för den intresserade.

– Jag är rörd över de olika berättelserna om vad våra kristina syskon gör – och vi gör här! skriver Jenny Dobers i ett mail.

Vi säger grattis till Jenny och önskar Guds välsignelse i ditt viktiga nya uppdrag!