Juluppropet fortsätter

På ett nationellt plan arbetar vi vidare tillsammans med SKR för barn och ungas rätt till trygghet och framtidstro inom ramen för juluppropet.

Tillsammans med Sveriges Kristna Råd (SKR) fortsätter Equmeniakyrkan arbetet för migration och integration genom en rad olika påverkansinsatser, exempelvis genom debattartiklar, seminarium i Almedalen, uppvaktning av politiker och genom att påminna om Juluppropets krav i sociala medier.

Parallellt med detta egna arbete finns flera andra liknande upprop för människor i utsatta situationer. Ett sådant är ”Vi står inte ut” med ett upprop om amnesti för ensamkommande barn och unga som varit mer än ett år i Sverige. Några församlingar har skrivit under detta och vi vet att många medlemmar och anställda har gjort detsamma. Vill man stödja också detta upprop som församling eller enskild så gör man det enklast via deras hemsida här:

vistarinteut.se

På ett nationellt plan arbetar vi vidare tillsammans med SKR för barn och ungas rätt till trygghet och framtidstro inom ramen för juluppropet.

George Olvik
kommunikationschef
Equmeniakyrkan