Juluttalande – för ett värdigt flyktingmottagande

Publicerat 

Signerat av europeiska kyrkoledare, kristna samfund och allianser i samarbete med Kyrkornas kommission för migranter i Europa (CCME) och Europeiska kyrkokonferensen (CME).

I julens anda uppmanar vi dig att arbeta och be för ett välkomnande och inkluderande europeiskt samhälle.

När kristna nu förbereder sig för att fira Kristi födelse väntar de med hopp och förväntan, och minns Jesajas profetia: ”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus”. (Jesaja 9:2)

Vi uppmanar Europas nationer och invånare, vi uppmanar de politiska ledarna och våra kyrkor: Låt oss inte bli likgiltiga inför andras lidande.

Låt oss istället värna om de utsattas värdighet och inse att det är en del av vårt kristna och europeiska arv att välkomna främlingen.

Må vi ha mod och tillit till Guds son, världens ljus, han vars födelse vi firar.

Kristus kommer att visa oss vägen till en gemensam framtid.
Världen idag fortsätter att plågas av förföljelse, konflikter och krig. Enligt FN har nästan 70 miljoner människor tvingats fly från sina hem i sökande efter en fristad och möjlighet till försörjning. Mer än hälften av dem är barn.

FN:s flyktingkommissarie konstaterar: ”Ingen väljer att bli flykting, men vi andra har möjligheten att välja hur vi ska hjälpa till.” Som kristna vägleds vi av Bibelns läror och av att följa Kristus. När vi den här tiden på året förbereder oss för julen påminns vi om vårt ansvar, och likaså om Guds löfte om ljus och liv för denna värld.

Jesus blev människa: Julen är firandet av den inkarnerade Jesus. För kristna är inkarnationen ett uttryck för Guds obegränsade kärlek för mänskligheten: barnet som föddes i en krubba skulle bära bud om glädje för alla människor (Lukas 2:10). Liksom varje person har skapats till Guds avbild (Första Mosebok 1:27), bekräftas alla människors värdighet av att Jesus blir människa. Ingen person eller grupp av människor ska betraktas som ”problem” som ska åtgärdas, utan förtjänar värdighet såsom människor älskade av Gud. Vi delar alla en mänsklig gemenskap, utan åtskillnad mellan främlingar och bofasta.

Flyktingen Jesus: Som barn fann han tillflykt i Egypten när Maria och Josef flydde undan Herodes hot om att döda honom. Jesus upplevde också den romerska ockupationen, så han visste hur det var att leva under ett styre som berövar människor deras frihet och kränker deras värdighet. Jesus föds hemlös och upplever tyranni och lidande. Han identifierar sig med flyktingen och den förtryckte och uppmanar oss att på motsvarande sätt identifiera oss med den sårbare och visa barmhärtighet.

Främlingen Jesus: Jesus berättar för oss att hur vi bemöter främlingen också är hur vi bemöter Jesus själv (Matteus 25:40). När vi ser Kristus i skepnad av en främling börjar vi också upptäcka det gudomliga i den andre. Vi går då inte bara från en situation där ”vi” ställs mot ”dem” till en ny relation där bara ”vi” finns – det finns också välsignelse i mötet, och vi blir människor tillsammans.

Det är med stor oro vi följer den pågående utvecklingen gällande Europas bemötande av människor som söker sig till kontinenten. På grundval av Bibelns budskap och teologisk reflektion, och med uttalandena som gjordes för nästan 20 år sedan vid Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999 i åtanke, deklarerar vi följande:

  • Det är oacceptabelt att politik som syftar till att ”hantera migrationen” leder till situationer där omfattande förluster av människoliv på vägen till Europa har blivit något normalt, och att utnyttjande och våld har blivit en del av vardagen. Vi behöver meningsfulla, säkra vägar (t.ex. vidarebosättning, humanitära visum, realistisk arbetskraftsinvandringspolitik) och sök- och räddningsinsatser på vägen till Europa.
  • Vi uttrycker vårt stöd för och ser idéerna från mötet i Tammerfors, i synnerhet ”den absoluta respekten för rätten att söka asyl” och ”en fullständig och absolut tillämpning av Genèvekonventionen”, som vägledande principer även för dagens asylpolitik. Detta innefattar även effektiv tillgång till en asylprocess, oavsett hur och via vilken väg de asylsökande tagit sig till Europa.
  • Möjlighet till skydd i ursprungsregionerna och förbättrade förhållanden i ursprungsländerna är fortsatt viktigt för att människor inte ska tvingas fly. Men så länge orsakerna till migrationen finns kvar bör Europa fullgöra sin skyldighet att, som en av världens rikaste och mest utvecklade regioner, välkomna och skydda människor istället för att tvinga tredjeländer att stoppa migrationen till Europa.
  • Solidaritet bör vara den vägledande principen i migrationsfrågor och i synnerhet vid flyktingmottagande. Solidaritet innebär att starka axlar tar ett större ansvar än svagare, men också att alla bidrar med det de kan.
  • Vi tar avstånd från uppfattningen att välkomnandet av nya människor till Europa skulle ske på bekostnad av de som i dag redan lever här. Politiken bör ta hänsyn till deras specifika behov och uppmuntra dem till att bidra, samtidigt som den etablerade befolkningens traditioner och behov ska respekteras.
  • Diskussioner om migration och flyktingar ska präglas av värdighet, respekt och om möjligt av barmhärtighet. Att sprida felaktiga, overifierbara och polariserande budskap gör det bara till en svårare utmaning att leva tillsammans.
  • Det kommer oundvikligen att uppstå konflikter när människor av olika etniska och religiösa bakgrunder lever tillsammans, i synnerhet när det sker till följd av snabba förändringar. Att leva tillsammans i mångfald kan vara både berikande och utmanande. Vi ber om en anda präglad av tolerans, välvilja och ett åtagande om ett konstruktivt engagemang.

Vi åtar oss att med större intensitet formulera och arbeta mot vår vision om ett inkluderande samhälle med delaktiga medborgare – för nyanlända och för hela befolkningen.

Nedanstående ledare från olika kyrkor och trossamfund står bakom uttalandet:
Österrike Evangelical Church of the Augsburg Confession in Austria: Bishop Dr Michael Bünker
Belgien United Protestant Church in Belgium (EPUB): Synod President Rev Steven Fuite
Cypern Church of Cyprus: His Beatitude Chrysostomos II, Archbishop of New Justiniana and All Cyprus
Tjeckien Evangelical Church of Czech Brethren: Synodal Senior Daniel Ženatý and Synodal Curator Vladimír Zikmund
Estland
▪ Estonian Evangelical Lutheran Church: The Most Reverend Urmas Viilma, Archbishop of Tallinn and Primate of the EELC
▪ Orthodox Church of Estonia: His Beatitude Stephanos, Metropolitan of Tallinn and All Estonia
FinIand
▪ Evangelical Lutheran Church of Finland: Archbishop of Turku and Finland Tapio Luoma
▪ Orthodox Church of Finland: His Eminence Archbishop Leo of Helsinki and All Finland
Frankrike French Protestant Federation: President Pastor François Clavairoly
Tyskland Evangelical Church in Germany (EKD): Council chairman Landesbischof Prof Dr Heinrich Bedford-Strohm & Bishop Petra Bosse-Huber
Grekland
▪ Church of Greece: His Beatitude Ieronymos II, Archbishop of Athens and All Greece
▪ Evangelical Church of Greece: Secretary of the Executive Committee Rev Dimitris Boukis
Italien
▪ Federation of Protestant Churches in Itlay (FCEI) : President Pastor Luca Maria Negro
▪ Opera for the Evangelical Methodist Churches in Italy (OPCEMI): President of the Executive Board (Comitato permanente), Pastor Ms Mirella Manocchio
▪ Waldensian Church in Italy: Moderator of the Waldensian Board (Tavola Valdese) Pastor Eugenio Bernardini
Nederländerna Protestant Church in the Netherlands: General Secretary Dr René de Reuver
Norge Church of Norway: Presiding Bishop The Right Rev Helga Haugland Byfuglien
Rumänien Evangelical Church of the Augsburg Confession in Romania: Bishop Reinhart Guib and Mrs Erika Klemm, Head of Refugee Desk
Spanien Spanish Evangelical Church (IEE): President Pastor Alfredo Abad
Sverige Church of Sweden: Dr Antje Jackelén, Archbishop of Uppsala and Primate of the Church of Sweden
Storbritannien
▪ Baptist Union of Great Britain : General Secretary Rev Lynn Green
▪ Church of Scotland: Moderator of the General Assembly The Right Rev Susan Brown
▪ Cherubim & Seraphim Churches: Chair of the Europe Chapter of the Unification Council Special Apostle Pastor John Adegoke
▪ Methodist Church in Britain: President of Conference Revd Michaela Youngson and VicePresident of Conference Mr Bala Gnanapragasam
▪ United Reformed Church in Britain: Moderators of the General Assembly Revd Nigel Uden and Mr Derek Estill
▪ Churches Together in Britain and Ireland: Bishop Jonathan Clark, Bishop of Croydon as Chair of the Churches’ Refugee Network of CTBI
Ekumeniska organisationer och globala kristna samfund:
Anglican Communion: The Archbishop of Canterbury’s Representative to the European Institutions, Bishop of Gibraltar in Europe The Right Reverend Dr Robert Innes
Churches’ Commission for Migrants in Europe: Moderator of CCME Mr Lemma Desta and Vice Moderators Ms Efthalia Pappa and Ms Dora Kanizsai-Nagy
Conference of European Churches: President of CEC Rev Christian Krieger and Vice Presidents Bishop Guli Francis-Dehqani and His Eminence Metropolitan Cleopas of Sweden and All Scandinavia
Ecumenical Patriarchate: His Eminence Metropolitan Cleopas of Sweden and All Scandinavia, on behalf of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew
Ecumenical Youth Council in Europe: Chairperson Angelita Tomaselli
Lutheran World Federation, Vice Presidents:
▪ Central Eastern Europe: Archbishop Urmas Viilma, Estonian Evangelical Lutheran Church
▪ Central Western Europe: Pröpstin Astrid Kleist, Evangelical Lutheran Church in Northern Germany
▪ Nordic Countries: Archbishop Dr Antje Jackelén, Church of Sweden
World Communion of Reformed Churches: President of the Europe Steering Committee, Dipl Pol Martina Wasserloos-Strunk
World Council of Churches: General Secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit