Hela dagen

Kyrkokonferensen

Vi ser fram emot årets kyrkokonferens. Årets konferens kommer vara digital och förhandlingarna kommer att ske i verktyget VoteIT. Planeringen är i full gång och mer information kommer här snart. […]