Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.
25 april, 2022 18:00 - 20:00

Seminarium om att möta människor på flykt

Kvällen vänder sig till anställda, ledare och ideella inom Equmenia och Equmeniakyrkan som möter flyktingar från Ukraina.

Det är svårt att föreställa sig något mer omvälvande än att från den ena dagen till den andra tvingas fly från sitt hem. Allt som hittills varit ens trygghet och vardag upphör att existera. I stället kastas man ut i ovisshet. De svåra upplevelserna i kombination med osäkerheten om vad som kommer att ske skapar trauman.

Vi som möter dessa människor behöver rustas. Det handlar om att kunna ge bra stöd men också om att ta hand om oss själva och de känslor som väcks hos oss.

Föreläsare är Lotta Halvardsson Ekdahl med erfarenhet av att jobba som flyktingkurator och att ha tagit fram utbildningar för personal på asylboende. Lotta är utbildad i samtalsmetoderna ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training) och MI (Motiverande samtal).

Under föreläsningen kommer vi bland annat att gå igenom följande:
  • Hur fungerar en människa som är i akut kris?
  • Vad händer med oss själva när vi möter människor i kris?
  • Vad behöver vi tänka på i mötet med de som flyr hit?
  • På vilket sätt kan vi underlätta för människor att hantera sina svåra upplevelser?
  • Det medmänskliga stödet räcker långt. Du behöver inte vara professionellt utbildad.
  • Samtalsverktyg hämtade från MI (Motiverande samtal).
Anmälan:


Detta arrangemang görs i samarbete med Bilda och Kliv in. Kliv in är ett projekt för att rekrytera och kompetensutveckla ledare för digital delaktighet inom etablering.

Kliv in