Laddar Evenemang

  Alla evenemang

Styrelseutbildning

4 Apr 09:30-16:00
| 500kr
Equmeniakyrkan
Svealand
Region svealand

Styrelseutbildning

Styrelseutbildningen är till för att uppmuntra, utmana, utbilda och utrusta ledningar, styrelser och ideellt ansvariga i församlingar och föreningar till att:

  • vara ett andligt ledarskap
  • vara en god arbetsgivare
  • att förebygga och hantera olika typer av kriser
  • att bejaka och tjäna i sina gåvor i församlingen

När och var?
Styrelseutbildning för Församlings- och Equmeniastyrelser i Region Svealand hålls ungefär vartannat år. Nästa utbildningstillfälle drar igång våren 2020, och platsen är Karlskoga Folkhögskola.

Om datumen passar dig dåligt finns samma kursdagar även i Jönköping, Vårgårda och på Öckerö. Se denna länk https://equmeniakyrkan.se/ost/styrelseutbildning/

Utbildningssteg 1 sker den 1 februari 2020 på Karlskoga Folkhögskola.

Utbildningssteg 2 sker 4 april 2020 på Karlskoga Folkhögskola.

Ämnen och talare för utbildningssteg 1:

  • Andligt ledarskap i NT och idag – Leif Carlsson, pastor, bibellärare, teologie doktor. Styrelsens ansvar för församlingens liv då och nu.   
  • Att vara en god arbetsgivare – Christina Grafström, personalchef, Equmeniakyrkan. Vad är viktigt att tänka på som arbetsgivare i en församling? Om rekrytering, anställningsavtal, arbetsbeskrivning, medarbetaravtal, kollektivavtal, förtroendearbetstid, arbetsmiljö, handledning mm.

Ämnen och talare för utbildningssteg 2:

  • Konflikter och kriser i en församling, Jalle Ahlström, pastor, terapeut. Vilken typ av kriser förekommer i församlingar och hur kan vi hantera dem?
  • Att vara med i en styrelseDan Brännström, revisor, fd. generaldirektör för Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) ledamot i kyrkostyrelsen. Om olika roller och funktioner. Vad innebär det att vara ordförande, sekreterare, kassör, vice föreståndare, valberedning i en församling?

Övrig information:
Utbildningsdagarna startar kl. 9.30 och avslutas kl. 16.00 med tid för matpauser, frågetillfällen och bön.

Vid anmälan anmäler man sig till att vara med på båda stegen.  Även styrelser för Equmeniaföreningar är välkomna att delta.

Kostnad:
Priset för hela utbildningen inkl. mat är 500 kr/person, och betalning sker via fakturering till respektive församling/förening.

Anmälan:

Här kan du göra din anmälan

Sista anmälningsdag 13 dec 2019.

För frågor kontakta:
Alf Rikner, regional församlingsutvecklare region Svealand

alf.rikner@equmeniakyrkan.se  Mobil 0706-188 711.

Pris:
500kr

Kontakt:

Region Svealand

Plats:

Karlskoga folkhögskola
Rektor Lindholms Väg 23
Karlskoga,Sverige