Kan vi starta nya församlingar i Jönköping?

David Norén

En av Equmeniakyrkans huvudprioriteringar sedan 7 år tillbaka är att grunda nya församlingar i Sverige. Ett helt program för detta har under åren utarbetats i Equmeniakyrkan. Programmet innehåller allt från rekrytering av personer med pionjära gåvor, utvecklandet av moderförsamlingar och stödförsamlingar, regionala pionjärgrupper, handledning av församlingsgrundare, själavård, ekonomiska bidrag från samfundet, ledarutvecklingskurser för ledarna i våra nya församlingar, och systematiska förstudier av städer, stadsdelar och avfolkningsbygder.

Det som just nu är aktuellt i Jönköping är att under våren 2022 göra en förstudie och undersöka om det finns förutsättningar för att kunna grunda nya församlingar i staden. Styrelserna i Immanuelskyrkan, Fjällstugan och Hovslätt har under våren och hösten 2021 lyft denna fråga och bestämt sig för att vilja utföra Förstudie Jönköping med start från 1 januari. Som förstudieledare anställs David Norén (se bild) från Floda som förra hösten utförde Förstudie Örebro med ett gott slutresultat där två nya församlingsgrundande initiativ påbörjades i staden.

På frågan om hur David Norén känner inför Förstudie Jönköping svara han:

”Det här ska bli spännande och jag ser verkligen fram till att börja undersöka möjligheterna i Jönköping. Så alla förböner för staden och den här förstudien under våren 2022 uppskattas enormt!”

Vill du veta mer om det planerade arbetet i Jönköping? Kontakta:

Rickard Lundgren
Samordnare församlingsgrundande Region Öst

rickard.lundgren@equmeniakyrkan.se