Kina

Gud, vi ber för vidgat utrymme för din kyrka i Kina. Vi ber speciellt för ZNTS seminariet i Wuhan att de ska få utrymme växa så att de kan möta det stora behov som finns av utbildade ledare inom den kinesiska kyrkan.