Klimatengagemang på Instagram

Engagemanget för klimatet bubblar i vår region. Det vill vi uppmärksamma och stötta!

Varje fredag, samtidigt som demonstrationerna samordnade av Fridaysforfuture pågår runt om i världen, kommer Equmenia- och Equmeniakyrkan Sthlm uppmärksamma klimatfrågorna genom att på vårt Instagram posta ett foto som visar engagemang från vårt område. Har du demonstrerat? Hur jobbar ni med klimatfrågor i din Equmenia-förening? Eller engagerar du dig kanske i klimatfrågor på annat sätt och vill uppmuntra andra att göra detsamma? Maila oss så delar vi ditt inlägg!
Mail: karin.ingridsdotter@equmenia.se