Publicerat 

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Equmeniakyrkan

KUP är vår stora satsning på anställda i alla våra församlingar. För tredje året i rad kan ledare och medarbetare öka sin kompetens för att bli ännu skickligare på att utföra sitt uppdrag. Utbildningen ges av Equmeniakyrkan och Equmenia, tillsammans med Bromma folkhögskola och Teologiska Högskolan.

Utbildningen är uppdelad i sex spår med olika inriktning. Två av spåren kommer dock att ställas in 2019-2020. Den är kostnadsfri för ledare och medarbetare inom Equmeniakyrkan och Equmenia. Resa och eventuell logi bekostas av församlingen/föreningen eller deltagaren.

Anmäl dig här

 

Frågor:
Ring eller mejla till Elisabeth Lindgren eller Gustaf Björkman:
gustaf.bjorkman@equmeniakyrkan.se 0793–353743
elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se 08–580 031 51

Kurstillfällen 2019 – 2020

2-4 oktober     30-31 januari     22-24 april

Spår 1: Predikan och Kommunikation

Spår 2: När omvärlden är nära  – om att vara glokal församling Inställd

Spår 3: Församlingar på nya sätt – Församlingsutveckling Inställd

Spår 4: Själavård och andlig vägledning

Spår 5: Identitet och uppdrag – Att vara ledare i församling i en föränderlig värld

Spår 6: Allt står på spel – hur ger vi plats för nästa generation i våra församlingar?