Kongo Brazzaville

Vi ber för Kongo Brazzaville, att de nya missionärer som rest dit skall komma in i sina arbetsuppgifter och få ett bra samarbete med Evangeliska kyrkan och vår gemensamma biståndsorganisation ASUdh. Vi ber för kyrkans ledarskap och kyrkoledaren Alain Bakoua om vishet till att leda kyrkan till enhet och ekonomisk stabilitet.